Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

På gång!

Medlemsmöte

Medlemsmötena är studentkårens högsta beslutande organ, det är alltså du som medlem som styr, och din åsikt är viktig för oss! Motioner som ska behandlas under mötet skickas till president@linnek.se senast 21 dagar innan mötets start. NOTERA: Det är OBLIGATORISKT för alla studentföreningar att ha en representant på mötet! Vi bjuder på pizza! Dagordning och möteshandlingar publiceras i Facebookeventet och på linnek.se senast 10 dagar innan mötets start.
Tid och datum: 28 maj kl 17.00
Plats: Lapis Kalmar, Weber Växjö
Ort: Kalmar och Växjö