På gång!

Medlemsmöte

Medlemsmötena är studentkårens högsta beslutande organ, det är alltså du som medlem som styr, och din åsikt är viktig för oss! Motioner som ska behandlas under mötet skickas till president@linnek.se senast 21 dagar innan mötets start. NOTERA: Det är OBLIGATORISKT för alla studentföreningar att ha en representant på mötet! Vi bjuder på pizza!
Tid och datum: 5 december kl 17.00
Plats: Växjö: Sal Weber / Kalmar: Sal Lapis
Ort: Kalmar & Växjö