Förmåner

Litteraturstipendium

Som medlem i Linnékåren kan du söka vårt litteraturstipendium på 500 kr. Det har delats ut varje månad sedan januari 2014 och är avsett för inköp av kurslitteratur. 

 • Stipendiet delas ut alla månader utom juli. Vid varje tillfälle utses en vinnare 
 • Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i Linnékåren.   
 • Sökande motiverar med maximalt 50 ord varför just hen bör vinna. Motiveringar längre än 50 ord diskvalificeras.  
 • Ansökan gäller enbart för den månad den skickats in.   
 • Vinnare kontaktas av Linnékåren och måste tillåta sig bli presenterad med namn, bild och motivering på Linnékårens Instagram. 
 • Samma person kan endast tilldelas stipendiet en gång per verksamhetsår. 
 • Stipendiet ska användas till inköp av kurslitteratur.  

Engagemangsstipendium

Linnékårens engagemangsstipendium utdelas till en student som visat extraordinärt engagemang för att främja utbildning eller den studiesociala miljön vid Linnéuniversitetet. 

 • Stipendiet kan endast tilldelas en student som är medlem i Linnékåren. Organisationer och föreningar kan inte nomineras. 
 • Nomineringsförslag med motivering mailas till Linnékårens ordförande.
 • Stipendiekommittén utgörs av sittande kårstyrelse.  
 • Stipendiekommitténs bedömning baserar sig på den inskickade motiveringens beskrivning av engagemangets betydelse, resultat och antalet studenter som påverkat.   
 • Stipendiesumman i SEK motsvarar Linnékårens antal medlemmar föregående hösttermin.