Förmåner & RabattER

Medlemsrabatter

Linnéhäftet

Du som är medlem i Linnékåren belönas med vårt Linnéhäfte. Häftet är fyllt med rabatter och erbjudanden från olika företag i Växjö- och Kalmarområdet och omfattar caféer, restauranger, gym, försäkringar, butiker och mycket mer.
 
Använd alla så sparar du tusentals kronor!
 
Du som redan blivit medlem eller som betalar ditt medlemskap online kan komma och hämta ut häftet i våra expeditioner eller vid våra medlemskaffen! Visa upp kvitto eller ditt Studentkort. OBS! Se aktuella öppettider. 
Rabatthäftet Linnéhäftet

Övriga rabatter

Litteraturstipendium

Som medlem i Linnékåren kan du söka vårt litteraturstipendium på 500 kr. Det har delats ut varje månad sedan januari 2014 och är avsett för inköp av kurslitteratur. 

 • Stipendiet delas ut alla månader utom juli. Vid varje tillfälle utses en vinnare 
 • Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i Linnékåren.   
 • Sökande motiverar med maximalt 50 ord varför just hen bör vinna. Motiveringar längre än 50 ord diskvalificeras.  
 • Ansökan gäller enbart för den månad den skickats in.   
 • Vinnare kontaktas av Linnékåren och måste tillåta sig bli presenterad med namn, bild och motivering på Linnékårens Instagram. 
 • Samma person kan endast tilldelas stipendiet en gång per verksamhetsår. 
 • Stipendiet ska användas till inköp av kurslitteratur.  

Engagemangsstipendium

Linnékårens engagemangsstipendium utdelas till en student som visat extraordinärt engagemang för att främja utbildning eller den studiesociala miljön vid Linnéuniversitetet. Sista ansökningsdag: 30 mars 2023  

 • Stipendiet kan endast tilldelas en student som är medlem i Linnékåren. Organisationer och föreningar kan inte nomineras. 
 • Nomineringsförslag med motivering mailas till Linnékårens ordförande.
 • Stipendiekommittén utgörs av sittande kårstyrelse.  
 • Stipendiekommitténs bedömning baserar sig på den inskickade motiveringens beskrivning av engagemangets betydelse, resultat och antalet studenter som påverkat.   
 • Stipendiesumman i SEK motsvarar Linnékårens antal medlemmar föregående hösttermin.