Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Intervju med Linus Svensson, vårt nya Huvudstuderandeskyddsombud

Hej Linus Svensson! Du är nytt HSSO… Vad är det och vem är du?
Jag är 25 år, läser master i sociologi i Växjö och är deltidsledamot i Linnékåren. HSSO är huvudstuderandeskyddsombud och betyder att jag leder och samordnar de övrigastuderandeskyddsombudens arbete. Vi fångar in synpunkter från studenter – saker i studiemiljön som upplevs jobbiga, stressande eller som kan förbättras – och för dem vidare till Linnékåren. Då kan vi driva studentperspektivet i direkt dialog med universitetet, t ex i arbetsmiljökommittén eller på plats ute på fakulteterna.

Varför gör du det?
Jag vill att studietiden på LNU ska hålla god kvalité trots coronaomställningen. Det är viktigt att få reda på sånt som inte fungerar, inte känns OK eller som leder till stress. God studiemiljö måste gå bortom nuvarande bestämmelser, utformning och anpassningar. Arbetsmiljö är dessutom något man jobbar med överallt oavsett bransch, så erfarenhet av att ha jobbat med fysiska, sociala och organisatoriska frågor är användbar på alla arbetsplatser och en bra merit även efter studierna.

Finns det andra som vill engagera sig?
Om man är nyfiken tycker jag man ska ta reda på mer! Jag tror man behöver vara driven och engagerad för att kunna påverka i rådande situation, men har man de kvaliteterna så har vi kanalerna och medlen för att förbättra studiemiljön. På linnek.se/studerandeskyddsombud finns mer info om rollen som SSO och där finns också mina kontaktuppgifter. Jag besvarar gärna frågor på telefon och mejl!

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med