Praktik inom myndighetsutövning med koppling till socialt arbete, juridik och ekonomi

Organisation

Växjö Kommun

Anställningsform

Praktikplats

Arbetsort

Växjö

Beskrivning

Nu finns en ledig praktikplats inom myndighetsutövning på överförmyndarnämnden östra Kronobergs kansli. Här får du bland annat möjlighet att utreda behovet av god man eller förvaltare och rekrytera nya ställföreträdare.

Info