Projektmedarbetare

Organisation

Linnéuniversitetet

Anställningsform

Timanställning

Arbetsort

Kalmar

Beskrivning

Spännande uppdrag till dig som student! Nu finns det möjlighet för dig som student att bli del av ett spännande projekt som syftar till att minska digitalt utanförskap! Var med och utveckla lösningar för hur det digitala utanförskapet kan minska! Hur kan det bli enklare att ta del av vardagstekniska lösningar? Vilket slags stöd och hjälp behöver utvecklas och finnas i framtiden, för att göra den digitala vardagen tillgänglig för alla? I dagens samhälle finns det många individer som lever i digitalt utanförskap, dvs som aldrig eller sällan använder internetbaserade tjänster. Ett sådant utanförskap kan få stora konsekvenser för vardagslivet då det blir svårt att exempelvis boka läkartid online, betala med Swish, handla på nätet, köpa bussbiljett eller installera bank-id. Kalmar Stadsbibliotek arbetar aktivt med att stötta personer som befinner sig i digitalt utanförskap genom IT-hjälp på biblioteken i Kalmar. Det finns dock en rad utmaningar med att minska digitalt utanförskap och här kan du som student få möjlighet att vara med och bidra! Hur går det till? Du kommer att vara med och observera arbetet med IT-hjälpen, en service som sker på biblioteket i Kalmar. Din uppgift är att studera hur arbetet går till, identifiera behov, ta fram material och också i dialog med personalen ta fram idéer för framtida utveckling. Ersättning och tid Uppdraget omfattar 4 timmar per vecka under upp till 18 överenskomna veckor mellan november 2022 och den 21 maj 2023. För detta uppdrag anställs du som studentmedarbetare via Linnéuniversitetet. Det kan bli möjlighet att också använda och utveckla delar av arbetet i kommande uppsatsskrivande. Vem kan ansöka? Vi söker studenter inom tre olika områden för att skapa ett mångdisciplinärt team: • IT/interaktionsdesign • Socialt arbete/lärarutbildning • Biblioteks- och informationsvetenskap Du som läser någon av dessa inriktningar kan söka uppdraget. Hur ansöker du? Skriv ett brev där du berättar om dig själv, vad du studerar, samt varför du söker uppdraget. Maila till: erika.lundby@lnu.se

Info

Kontakt