Kårval

Kårvalet är studenternas viktigaste medel för att påverka de beslut som studentkåren och universitetet kommer överens om. Vid valet delegerar DU din makt till de beslutande organ som finns inom studentkåren.

På denna sida har vi samlat all information om hur proccessen fungerar, hur du söker till styrelsen och hur du röstar i Kårvalet 2022.

Genvägar

Viktiga datum 2022

21 februari: Linnékåren öppnar för ansökningar och nomineringar.

Du kan kandidera till kårstyrelsens olika positioner. Sista ansökningsdag är den 20 mars (Förlängt för vissa poster).

21 mars – 3 april: Valberedningen kontaktar alla som har sökt och genomför intervjuer.

18 april: Valberedningen presenterar alla valbara kandidater i valet till kårstyrelsen

Valet pågår mellan 25 april – 6 maj, alla medlemmar i Studentkåren kan rösta på valbara kandidater till kårstyrelsen.

7 – 16 maj: Valberedningen presenterar de vinnande kandidaterna för de olika posterna.

Den nya styrelsen presenteras på årsmötet den 31 maj. Det går då även att nominera sig själv eller någon annan till de vakanta posterna. 

Vakanta poster

Studiesocialt ansvarig Växjö

Som studiesocialt ansvarig fokuserar du främst på studenternas liv utanför studierna. Detta berör allt ifrån boendesituationen, kollektivtrafik, trygghet till att vara ett stöd för föreningslivet av pubar, nationer och föreningar. Studiesocialt innehåller väldigt mycket olika komponenter men kort kan det beskrivas som ett jobb med att möjliggöra för att studenterna får en härlig och bra tid utanför sina studier.

Deltidsledamot Kalmar

Det finns sex stycken deltidsposter i Linnékårens styrelse; tre i Kalmar och tre i Växjö. För att söka dessa behöver du inte ta studieuppehåll utan det är ett uppdrag du kan ha vid sidan av dina studier. Som deltidsledamot går du på kårstyrelsemöten och förväntas delta i någon av kårens arbetsgrupper som arbetar med bland annat studiesociala frågor och utbildningsfrågor. Samt vara med och representera kåren i olika projekt och event under året. För detta får du ett mindre arvode varje månad.

Har du frågor om...

...kandidaterna?
Kontakta valberedningen
...att rösta i kårvalet?
Kontakta oss på