Kårval

Kårvalet är studenternas viktigaste medel för att påverka de beslut som studentkåren och universitetet kommer överens om. Vid valet delegerar DU din makt till de beslutande organ som finns inom studentkåren.

På denna sida har vi samlat all information om hur proccessen fungerar, hur du söker till styrelsen och hur du röstar i Kårvalet 2021.

Genvägar

Viktiga datum

1 februari: Linnékåren öppnar för ansökningar och nomineringar.

Du kan kandidera till kårstyrelsens olika positioner. Sista ansökningsdag är den 24 mars.

29 mars – 12 april: Valberedningen kontaktar alla som har sökt och genomför intervjuer.

19 april: Valberedningen presenterar alla valbara kandidater i valet till kårstyrelsen

Valet pågår mellan 28 april – 5 maj, alla medlemmar i Studentkåren kan rösta på valbara kandidater till kårstyrelsen.

6 – 17 maj: Valberedningen presenterar de vinnande kandidaterna för de olika posterna.

Den nya styrelsen presenteras på årsmötet den 18 maj.

Poster att söka

Utbildningsbevakare

Rollen som utbildningsbevakare innebär att vara den personen som studenterna vänder sig till om de upplever några problem inom sin utbildning och behöver någon att vända sig till. Arbetet är främst riktat mot universitetet och innebär att sitta med i flera beredande och beslutande råd, nämnder och styrelser. Du ser till att bristfälliga kursplaner åtgärdas, att scheman fungerar, att tentor rättas i tid och att systematiska problem når rätt person så att de kan åtgärdas.

Studiesocialt ansvarig

Som studiesocialt ansvarig fokuserar du främst på studenternas liv utanför studierna. Detta berör allt ifrån boendesituationen, kollektivtrafik, trygghet till att vara ett stöd för föreningslivet av pubar, nationer och föreningar. Studiesocialt innehåller väldigt mycket olika komponenter men kort kan det beskrivas som ett jobb med att möjliggöra för att studenterna får en härlig och bra tid utanför sina studier.

Ordförande

Som ordförande har du i uppgift att driva arbetet inom verksamheten framåt och tillsammans med styrelsen utveckla organisationen. Som ordförande får du sitta med i grupper för samarbetspartners bl.a. inom kommunerna och regionerna . Det ingå även i uppdraget att förbereda material inför varje styrelsemöte och vara den som leder dessa. Ordförande är den ytterst ansvariga för Linnékårens verksamhet och ekonomi.

Deltidsledamot

Det finns sex stycken deltidsposter i Linnékårens styrelse. För att söka dessa behöver du inte ta studieuppehåll utan det är ett uppdrag du kan ha vid sidan av dina studier. Som ledamot går du på kårstyrelsemöten och förväntas vara med och representera kåren i olika projekt och event under året. För detta får du ett mindre arvode varje månad.

Rösta i kårvalet

Varför ska jag rösta?

Kårvalet är studenternas viktigaste medel för att påverka de beslut som studentkåren och universitetet kommer överens om. Vid valet delegerar DU din makt till de beslutande organ som finns inom studentkåren. Vi på Linnékåren vill att du ska få den bästa möjliga utbildningen och den bästa möjliga studenttiden. Ditt val kan på ett konkret sätt påverka din utbildning och din vardag. Dessutom! Alla som röstar har chans att vinna ett av tjugo presentkort som vi delar ut.

Hur du röstar

Du kommer att få ett mail den 28 april. Mailet har en unik länk som gäller bara för dig. När du klickar på länken kommer du till röstningsformuläret. Om du inte fått mailet, kontrollera först så att det inte ligger i skräpposten annars kontakta info@linnek.se . När du har röstat får du ett bekräftelsemejl med en länk till ett formulär du fyller i för att delta i utlottningen av presentkort. Du kan rösta samt ändra din röst fram t.o.m. 5 maj.

Kandidater

Ordförande

Anton Jakobsson (Rekommenderad)

Anton är 25 år och kommer i juni att ta en kandidatexamen i statsvetenskap. Vid sidan av sina studier på Linnéuniversitetet i Växjö har han varit aktiv i Växjös studentliv, bland annat som projektansvarig i Samvetes utbildningsförening där han ansvarade för att arrangera introduktionsveckorna för de nya studenterna. Han har även suttit som samarbetsansvarig i Smålands Nation innan han fick rollen som ordförande i Samvetes styrelse 2020.

Med sina tidigare erfarenheter av Växjös studentliv anser valberedningen att Anton har goda kunskaper med sig för att leda arbetet framåt inom kåren. Eftersom han har varit engagerad inom både föreningsliv och nationsliv kan Anton bidra med viktiga perspektiv för att stärka samarbetet mellan föreningarna i både Kalmar och Växjö. Som ordförande vill Anton arbeta för att förbättra studenters ekonomiska situation och tryggheten på campus. Trots mindre erfarenhet av Kalmars studentliv är han mån om att hela lärosätets studenter ska representeras i kårarbetet och han uttrycker ett intresse för att lära sig mer om studiesituationen och studentlivet i Kalmar. För att utveckla Linnékåren vill Anton fokusera på att skapa relationer internt, genom att vara lyhörd inför studenters åsikter, och externt, genom att vidareutveckla samarbeten med bland annat kommunen och andra företag och organisationer.

Studiesocialt ansvarig Växjö

Ali Al-Zargani (Rekommenderad)

Ali är 22 år och kommer i juni ta en kandidatexamen i sociologi i Växjö. Under sin studietid har Ali varit väldigt engagerad i studentlivet. Han har suttit i Smålands nations styrelse i tre år, ett år i Samvete och har utöver detta varit mentor för Linnéuniversitetet och representant för både Vision och sociologiprogrammets programråd.

Ali vill bidra med sina erfarenheter för att skapa engagemang och lugn när studentlivet kan återupptas efter pandemin. Om han blir invald kommer han kämpa för att inkludera de internationella studenterna, stärka bandet mellan styrelser och deras medlemmar, men också kommunikationen mellan föreningarna och kåren. Som socialt ansvarig vill han anamma en ledarroll där hans fokus kommer vara att stötta, hjälpa och kommunicera. Vi i valberedningen anser att Ali kommer bidra till en inkluderande, transparent och stödjande miljö där Växjös föreningar och Linnekåren kommer ha ett bra samarbete.

Clara Sundqvist

Clara Sundqvist är 22 år och tar sin kandidatexamen i Europastudier detta år i Växjö. Under sin studietid har hon engagerat sig i studentlivet genom Smålands Nation där hon suttit på poserna utskottsansvarig, vice ordförande och festansvarig.

Som studiesocialt ansvarig i Växjö så känner hon att det är det naturliga steget efter examen då hon brinner för att studenter ska ha den bästa tiden som möjligt under sina studier. Clara vill kunna positivt bemöta studenterna och minska konflikter mellan kåren och studentföreningarna. Hon vill även förbättra kommunikationen mellan kåren och de olika styrelserna på campus Växjö då hon anser att detta saknas i nu läget. Clara är en stresstålig, positiv och fokuserad person som brinner för studenternas bästa.

Studiesocialt ansvarig Kalmar

Mathias Reinius (Rekommenderad)

Mathias är 25 år och har pluggat medieentreprenör. Under studietiden har han varit engagerad i föreningen Meskalin och i Sjösjukans studentpub. Entreprenörskap ligger honom varmt om hjärtat, och med kunskap därifrån vill han bidra till ett förbättrat studentliv, vilket gjorde att han sökte posten som socialt ansvarig i Kalmar.

Med sin inblick i hur Kalmars studentliv fungerar anser vi att Mathias kommer vara en god stöttande hand till föreningarna. Om Mathias blir invald vill han vara en drivande röst inom kåren för att skapa mer gemenskap mellan föreningarna i Kalmar, exempelvis genom att skapa fler gemensamma aktiviteter så att studenterna kan lära känna personer i andra föreningar. Han vill även engagera studenterna ytterligare genom att inkludera dem när kåren arbetar fram olika event. Vi i valberedningen anser att Mathias, med sin hjälpsamma och inkluderande personlighet, kommer bidra till att skapa ett bättre samarbete mellan Linnekåren och samtliga föreningar i Kalmar.

Utbildningsbevakare Växjö

Jessica Hagström (Rekommenderad)

Jessica är 26 år och kommer i juni ta en kandidatexamen i samhällsvetarprogrammet med inriktning statsvetenskap. Hon sitter för tillfället som deltidsledamot i Linnekåren, men har också engagerat sig mycket i de olika fakulteterna på Linnéuniversitetet i Växjö.

Under sitt år som deltidsledamot har Jessica intresserat sig mycket för studentpolitik och vet redan vad som krävs för att sitta som en utbildningsbevakare i Växjö. Hon vill fortsätta sitt arbete för att studenter ska få utbildning med hög kvalitet, och även arbeta för att studenternas röst ska höjas. Med Jessica kommer Linnekåren få en social och glad person, men som samtidigt sätter ner foten och kommer föra studenters åsikter framåt med en lösningsorienterad kommunikation. Jessica belyser vikten av samarbete med utbildningsbevakaren i Kalmar, för att arbeta för att Linnéuniversitetet erbjuder samma kvalitet oavsett studieort. Vi i valberedningen anser att Jessica kommer bidra med goda erfarenheter, en viktig inblick i Linnekåren, och ett driv att fortsätta och utveckla arbetet som har påbörjats.

Utbildningsbevakare Kalmar

Martin Thysell (Rekommenderad)

Martin är 40 år och har en juristexamen från Lund. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete genom att ha suttit som ordförande för en bostadsrättsförening med ett hundratal lägenheter. Utöver detta har Martin även suttit i Miljö-och byggnadsnämnden, Barn-och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Genom sitt arbete med juridik vet han hur viktigt det är att nöta in sig i detaljer och att skapa en god kvalitet i sitt arbete, men viktigast av allt är att han är van vid att föra en annans talan. Han är duktig på att få människor att känna sig sedda och omhändertagna. Som utbildningsbevakare kommer Martin vara självständig, flexibel och engagerad, och hitta kreativa lösningar som andra inte ser. Med sin otroliga kompetens tror vi i valberedningen att Martin kommer vara den som ser till studenternas intresse på bästa sätt, genom att arbeta för att minska orättvisor som uppkommer i studierna och genom att vara en rättvis och ansvarstagande länk mellan studenter och universitetet.

Deltidare Växjö

Antigoni Alvanou (Rekommenderad)

Antigoni Alvanou är 25 år och började pluggar sin master i Mathematics and Modelling i Växjö 2020. Då hon är en internationell student så ser vi att detta kommer hjälpa kårens relation med utbytesstudenterna i både Växjö och Kalmar.

Antigoni brinner för studenthälsofrågor och vill genom att sitta i kårstyrelsen hjälpa studenter inom detta. Hon vill även bli ett stöd för studenter som hamnat i konflikt med universitetet. Även om hon inte har någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete så ser hon det som något positivt, hon vill suga upp all kunskap som hon kan få och med den kunskapen kunna nå ut till studenter som känner att de inte får sin röst hörd. Hon är en bra lyssnare, driven och ansvarsfull person som kommer vara en utmärkt styrelsemedlem.

Antonia Bohrisch (Rekommenderad)

Antonia Bohrisch är 24 år och pluggar sin andra termin på sin masterutbildning Business Process Control & Supply Chain Management i Växjö. Med sitt brinnande engagemang inom tidigare ideellt arbete och sin vilja att hjälpa studenter med deras studier, tror vi att Antonia kommer vara ett utmärkt tillskott som deltidsledamot.

Som deltidsledamot ser hon en möjlighet att lära sig mer om universitetsvärlden och även ett sätt att integrera sig mer i det svenska samhället. Hon brinner för säkerheten på Växjö campus och vill genom denna post utveckla och skapa större trygghet för studenter. Hon kommer även vara en bra länk till de internationella studenterna. Antonia är driven, engagerande och otroligt positiv som person och kommer kunna bidra med nya perspektiv som kåren har nytta av.

Emilia Kulevska (Rekommenderad)

Emilia är 23 år och påbörjade sina studier på statsvetarprogrammet hösten 2020. Sedan dess har hon intresserat sig för studenters rättigheter och skyldigheter och vill nu ta plats i Linnékårens styrelse för att kunna jobba med dessa frågor. Genom att under flera år engagera sig ideellt har Emilia samlat på sig erfarenheter av styrelsearbete, statistik och administrativt arbete. Hon har bland annat suttit som ordförande för ett ungdomsförbund.

Som deltidsledamot vill Emilia arbeta för studenters välmående och skapa mötesplatser där studenter kan dela erfarenheter. Emilia vill att alla studenters studietid ska kännas värdefull och trygg och vill därför arbeta för att alla studenter ska känna till sina rättigheter och skyldigheter. Hon är en driven, målmedveten och lyhörd person som har lätt för att föra sin egen och andras talan. Med inställningen att ”olika åsikter är en styrka” tror vi i valberedningen att Emilia kan göra mycket gott för Linnékårens utveckling.

Deltidare Kalmar

Frida Ikonen (Rekommenderad)

Frida Ikonen är 22 år och pluggar journalistik och medieproduktion i Kalmar. Ett stort intresse hos Frida är kommunikation, vilket hon engagerar sig i både på fritiden och i sina studier. Hon har tidigare suttit med i ungdomsförbund samt arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Frida är en aktiv och drivande person med båda fötter stadigt på marken. Som deltidsledamot vill Frida vara en röst för studenterna hon möter och vara en del av ett nätverk där man samarbetar för att göra skillnad tillsammans. Med goda kunskaper om och intresse för såväl kommunikation som hållbarhetsfrågor, kan Frida bidra med viktiga perspektiv för kårens utveckling.

Ludvig Karlsson (Rekommenderad)

Ludvig Karlsson är 21 år och pluggar Nutrition och Livsmedelsvetenskap i Kalmar sedan 2019. Under sin studietid har Ludvig engagerat sig i studentlivet och olika utbildningsfrågor genom att vara ordförande för CNaS, studentrepresentant och genom att ha suttit i kursplansutskott och utbildningsrådet inom hälso- och livsvetenskap.

Som deltidsledamot i kåren vill han lyfta studenternas syn på utbildningsfrågor. Han vill även förbättra relationen mellan kåren och kalmarstudenter, vilket han kan göra med hjälp av sitt breda kontaktnät på Kalmar campus. Ludvig är en positiv, social, ansvarsfull och handlingskraftig person som brinner för att engagera sig på olika fronter där han kan hjälpa studenter.

Alexandra Elofsson (Rekommenderad)

Alexandra är 28 år och studerar på grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4 – 6. Under studietiden har hon under flera år varit engagerad i utbildningsföreningen Karolin och suttit på olika styrelseposter, för tillfället som ordförande. Genom dessa uppdrag har Alexandra anordnat introduktioner och andra event för studenter och bär med sig viktiga erfarenheter om hur Kalmars studentliv fungerar och vad studenter efterfrågar.

Som deltidsledamot vill Alexandra jobba för att stärka kontakten mellan utbildningsföreningarna och kåren, fortsätta arbetet för ett kårhus i Kalmar samt arbeta för bättre välmående hos studenter. Med goda erfarenheter och ett brinnande engagemang för studentlivet tror vi i valberedningen att Alexandra kan bidra med mycket gott i rollen som deltidsledamot.

Har du frågor om...

...kandidaterna?
Kontakta valberedningen
...att rösta i kårvalet?
Kontakta oss på