Kårval

Kårvalet är studenternas viktigaste medel för att påverka de beslut som studentkåren och universitetet kommer överens om. Vid valet delegerar DU din makt till de beslutande organ som finns inom studentkåren.

På denna sida har vi samlat all information om hur proccessen fungerar, hur du söker till styrelsen och hur du röstar i Kårvalet 2021.

Genvägar

Viktiga datum

1 februari: Linnékåren öppnar för ansökningar och nomineringar.

Du kan kandidera till kårstyrelsens olika positioner. Sista ansökningsdag är den 24 mars.

29 mars – 12 april: Valberedningen kontaktar alla som har sökt och genomför intervjuer.

19 april: Valberedningen presenterar alla valbara kandidater i valet till kårstyrelsen

Valet pågår mellan 28 april – 5 maj, alla medlemmar i Studentkåren kan rösta på valbara kandidater till kårstyrelsen.

6 – 17 maj: Valberedningen presenterar de vinnande kandidaterna för de olika posterna.

Den nya styrelsen väljs in på årsmötet den 18 maj.

Sök till kårstyrelsen

Gillar du att engagera dig i studentlivet? Gillar du att vara en hjälpande hand för studenter? Gillar du Kalmar eller Växjö? Då har du kommit rätt! Nu har ansökan till Linnekårens styrelse 2021/2022 öppnats. Du har nu chansen att vara med och påverka Kalmars och Växjös studentliv, samtidigt som du samlar på dig erfarenheter och kontakter inför framtiden. Ett plus i kanten är även att du får betalt.
 
Du söker genom att skicka in ditt CV och personliga brev till election@linnek.se senast 24.mars. Det enda kravet är att du måste vara medlem i kåren senast en vecka efter att ansökningsperioden tagit slut. Det är faktisk det enda, lättare kan det inte bli!
Mer detaljerad information om posterna och hur det är att sitta i kåren hittar du nedan på denna sida.
 
Övriga frågor hänvisas till election@linnek.se och där är det bara att fråga på om vad som helst!
 
Tveka inte, bara sök! Kanske är du precis den vi söker?

Vi behöver fortfarande kandidater till Utbildningsbevakare i Kalmar och har därför valt att förlänga ansökningstiden för denna post fram till den 1 april. Du söker genom att skicka in ditt CV och personliga brev till election@linnek.se 

Poster att söka

Utbildningsbevakare

Rollen som utbildningsbevakare innebär att vara den personen som studenterna vänder sig till om de upplever några problem inom sin utbildning och behöver någon att vända sig till. Arbetet är främst riktat mot universitetet och innebär att sitta med i flera beredande och beslutande råd, nämnder och styrelser. Du ser till att bristfälliga kursplaner åtgärdas, att scheman fungerar, att tentor rättas i tid och att systematiska problem når rätt person så att de kan åtgärdas.

Att vara förtroendevald i Linnékåren

Linnékåren är en ideell organisation där styrelsen väljs av medlemmarna och därmed får styrelsen det demokratiska förtroendet att leda medlemsorganisationen mellan årsmötena. Tjänstepersonerna är en stödfunktion till de förtroendevalda. Samarbete mellan dessa två grupper är en förutsättning för att organisationen ska fungera.

Det är styrelsen som har arbetsgivaransvaret i en ideell förening. Styrelsen kan delegera arbetsgivaransvaret för personalen till en chef. Hos Linnékåren är det verksamhetsledaren som har arbetsgivaransvaret för övriga tjänstepersoner. Det är fortfarande styrelsen som är ytterst ansvarig för personalen. Linnékåren ska, liksom alla andra ideella föreningar, följa gällande arbetsrättslig lagstiftning.

Arbetstider & arbetsbelastning

Samtliga ledamöter ansvarar själva för att styra sin arbetstid och att uppfylla det uppdrag som de har åtagit sig. En riktlinje är att heltidsuppdrag som förtroendevald motsvarar en arbetsvecka om ca 40 timmar. Det är önskvärt att förtroendevalda med heltidsuppdrag är på arbetsplatsen mellan 09:00 och 15:00 på vardagar, när de inte är på möten eller andra aktiviteter knutet till förtroendeuppdraget. Att vara förtroendevald hos Linnékåren kan innebära arbete så väl kvällar som helger. Förtroendevalda med deltidsuppdrag förväntas prioritera styrelsemöten under sin mandatperiod. Det är även önskvärt att förtroendevalda med deltidsuppdrag deltar i annat arbete inom den dagliga verksamheten.

Om arbetsbelastningen för en förtroendevald blir för hög förväntas hen meddela ordförande och verksamhetsledare, för att få hjälp med att minska belastningen. Det finns också ett arbetsmiljöombud (en av tjänstepersonerna) på varje ort som den förtroendevalda kan vända sig till.

Att vara förtroendevald kan innebära att medlemmarna har höga förväntningar på tillgänglighet, även utanför normala kontorstider. Det är därför viktigt att styrelsen internt bestämmer begränsningar för när de kan förväntas vara tillgängliga och kommunicerar detta till medlemmarna.

Arvode

Samtliga förtroendeuppdrag är arvoderade och regleras av Linnékårens högsta beslutande organ – medlemsmötet. Enligt medlemsmötets beslut vid årsmötet 2016-05-25 ska förtroendevaldas arvode årligen höjas enligt det nationella riktmärket. Ett arvode kan alltså till skillnad från en lön inte förhandlas fram.

Presidialer erhåller 75% extra arvode den sista månaden under mandatperioden. Väljer en sittande presidial att söka om sin post och blir omvald erhåller hen dessutom 2000 kr i extra ersättning per månad.

Vidare skillnader mellan ett arvoderat uppdrag och en anställning är bland annat att det arvoderade arbetet inte är semestergrundande, du är inte berättigad till tjänstepension och du omfattas inte av arbetsrättsliga lagar.

Förmån Anställd Förtroendevald
Lön
Arvode
Semester
Tjänstepension
Arbetsrättsliga lagar gäller, exempelvis lag om anställningsskydd, arbetstidslagen
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Terminalglasögon

Rösta i kårvalet

Varför ska jag rösta?

Kårvalet är studenternas viktigaste medel för att påverka de beslut som studentkåren och universitetet kommer överens om. Vid valet delegerar DU din makt till de beslutande organ som finns inom studentkåren. Vi på Linnékåren vill att du ska få den bästa möjliga utbildningen och den bästa möjliga studenttiden. Ditt val kan på ett konkret sätt påverka din utbildning och din vardag. Dessutom! Alla som röstar har chans att vinna ett av tio presentkort som vi delar ut.

Hur du röstar

Du kommer att få ett mail den 28 april. Mailet har en unik länk som gäller bara för dig. När du klickar på länken kommer du till röstningsformuläret. Om du inte fått mailet, kontrollera först så att det inte ligger i skräpposten annars kontakta info@linnek.se . När du har röstat får du ett bekräftelsemejl med en länk till ett formulär du fyller i för att delta i utlottningen av presentkort. Du kan rösta samt ändra din röst fram t.o.m. 5 maj.

Har du frågor om...

...att söka till styrelsen?
Kontakta valberedningen
...att rösta i kårvalet?
Kontakta oss på