Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Linnékårens ståndpunkt kring salstentamen

Som den enda studentkåren vid Linnéuniversitetet jobbar vi för alla studenters rättigheter. Speciellt nu under Corona så arbetar vi för fullt för att framföra era åsikter vidare. Universitetets verksamhet ligger just nu 90–95% digitalt där dem sista procentandelarna omfattas i stor utsträckning av salstentamen. Vi på kåren vill förtydliga vad det är vi framför i vårat påverkansarbete gentemot Linnéuniversitetet.

Universitetet bör se över nödvändigheten av de salstentamina som ska genomföras i januari och bör i alla tillfällen noga överväga om annan examinationsform är möjlig. Om salstentamen måste ske anser kåren att:
 
– Universitetet ska eftersträva att inte överskrida att antalet i en sal ska vara mer än 8 personer.
 
– Utglesningen mellan bänkar ska vara minst två meter.
 
– Universitetet ska använda många salar och klassrum i olika byggnader för att säkerställa att distans hålls.
 
– Det ska finnas goda möjligheter för extra examinationstillfällen som bör ligga i närtid till kurstillfället, så att studenter som behöver avstå examinationen för att kunna följa rekommendationer inte endast hänvisas till ordinarie omexamination.
 
– Vid fysiska moment önskar vi att universitetet ska tillhandahålla munskydd och handskar till de studenter som önskar att använda dem.
 
Studentkåren ställer sig kritiska till väsentligheten av användandet av salstentamen i så stor utsträckning som det är nu och vi vill att universitetet ska genomföra riskanalyser inför varje beslut som tas kring att ha en salstentamen. Universitetet ska sträva efter att kommunicera sina beslut tydligare till studenterna.
 
Vi tar vara på era åsikter och för dem vidare. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller åsikter du vill vi ska driva.

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med