Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Många röstade i heldigitalt kårval

För andra året i rad blev det ett helt digitalt kårval där allt från ansökningar och intervjuer till kampanjande och själva röstningen skedde på distans. Trots det noterades det näst högsta valdeltagandet någonsin. 371 av kårens medlemmar röstade, vilket motsvarar 16%. Det är betydligt mer än förrförra årets 11% och endast marginellt svagare än förra årets 18%!

– Att vi har ett högt valdeltagande trots distansstudier och medlemstapp visar att studenterna på Linnéuniversitetet har en vilja att påverka och förändra. Det gör en stor skillnad och jag är säker på att den nyvalda styrelsen kommer använda det förtroendet man fått för att jobba för en bättre studietid för alla studenter, säger Rebecca Esselgren, avgående ordförande i Linnékåren.

Här kan du se den nya styrelsen som kommer att presenteras på medlemsmötet den 18 maj


 

Ordförande

Anton Jakobsson

Anton är 25 år och kommer i juni att ta en kandidatexamen i statsvetenskap. Vid sidan av sina studier på Linnéuniversitetet i Växjö har han varit aktiv i Växjös studentliv, bland annat som projektansvarig i Samvetes utbildningsförening där han ansvarade för att arrangera introduktionsveckorna för de nya studenterna. Han har även suttit som samarbetsansvarig i Smålands Nation innan han fick rollen som ordförande i Samvetes styrelse 2020.

Som ordförande vill Anton arbeta för att förbättra studenters ekonomiska situation och tryggheten på campus. Trots mindre erfarenhet av Kalmars studentliv är han mån om att hela lärosätets studenter ska representeras i kårarbetet och han uttrycker ett intresse för att lära sig mer om studiesituationen och studentlivet i Kalmar. För att utveckla Linnékåren vill Anton fokusera på att skapa relationer internt, genom att vara lyhörd inför studenters åsikter, och externt, genom att vidareutveckla samarbeten med bland annat kommunen och andra företag och organisationer.

Studiesocialt ansvarig Växjö

Ali Al-Zargani

Ali är 22 år och kommer i juni ta en kandidatexamen i sociologi i Växjö. Under sin studietid har Ali varit väldigt engagerad i studentlivet. Han har suttit i Smålands nations styrelse i tre år, ett år i Samvete och har utöver detta varit mentor för Linnéuniversitetet och representant för både Vision och sociologiprogrammets programråd.

Ali vill bidra med sina erfarenheter för att skapa engagemang och lugn när studentlivet kan återupptas efter pandemin. Han vill kämpa för att inkludera de internationella studenterna, stärka bandet mellan styrelser och deras medlemmar, men också kommunikationen mellan föreningarna och kåren. Som socialt ansvarig vill han anamma en ledarroll där hans fokus kommer vara att stötta, hjälpa och kommunicera. 

Studiesocialt ansvarig Kalmar

Mathias Reinius

Mathias är 25 år och har pluggat medieentreprenör. Under studietiden har han varit engagerad i föreningen Meskalin och i Sjösjukans studentpub. Entreprenörskap ligger honom varmt om hjärtat, och med kunskap därifrån vill han bidra till ett förbättrat studentliv, vilket gjorde att han sökte posten som socialt ansvarig i Kalmar.

Mathias vill vara en drivande röst inom kåren för att skapa mer gemenskap mellan föreningarna i Kalmar, exempelvis genom att skapa fler gemensamma aktiviteter så att studenterna kan lära känna personer i andra föreningar. Han vill även engagera studenterna ytterligare genom att inkludera dem när kåren arbetar fram olika event.

Utbildningsbevakare Växjö

Jessica Hagström

Jessica är 26 år och kommer i juni ta en kandidatexamen i samhällsvetarprogrammet med inriktning statsvetenskap. Hon sitter för tillfället som deltidsledamot i Linnekåren, men har också engagerat sig mycket i de olika fakulteterna på Linnéuniversitetet i Växjö.

Under sitt år som deltidsledamot har Jessica intresserat sig mycket för studentpolitik och vet redan vad som krävs för att sitta som en utbildningsbevakare i Växjö. Hon vill fortsätta sitt arbete för att studenter ska få utbildning med hög kvalitet, och även arbeta för att studenternas röst ska höjas. Med Jessica kommer Linnekåren få en social och glad person, men som samtidigt sätter ner foten och kommer föra studenters åsikter framåt med en lösningsorienterad kommunikation. Jessica belyser vikten av samarbete med utbildningsbevakaren i Kalmar, för att arbeta för att Linnéuniversitetet erbjuder samma kvalitet oavsett studieort.

Utbildningsbevakare Kalmar

Martin Thysell

Martin är 40 år och har en juristexamen från Lund. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete genom att ha suttit som ordförande för en bostadsrättsförening med ett hundratal lägenheter. Utöver detta har Martin även suttit i Miljö-och byggnadsnämnden, Barn-och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Genom sitt arbete med juridik vet han hur viktigt det är att nöta in sig i detaljer och att skapa en god kvalitet i sitt arbete, men viktigast av allt är att han är van vid att föra en annans talan. Han är duktig på att få människor att känna sig sedda och omhändertagna. Som utbildningsbevakare kommer Martin vara självständig, flexibel och engagerad, och hitta kreativa lösningar som andra inte ser. Martin kommer vara den som ser till studenternas intresse på bästa sätt, genom att arbeta för att minska orättvisor som uppkommer i studierna och genom att vara en rättvis och ansvarstagande länk mellan studenter och universitetet.

Deltidare Växjö

Antigoni Alvanou

Antigoni Alvanou är 25 år och började pluggar sin master i Mathematics and Modelling i Växjö 2020. Då hon är en internationell student så ser vi att detta kommer hjälpa kårens relation med utbytesstudenterna i både Växjö och Kalmar.

Antigoni brinner för studenthälsofrågor och vill genom att sitta i kårstyrelsen hjälpa studenter inom detta. Hon vill även bli ett stöd för studenter som hamnat i konflikt med universitetet. Även om hon inte har någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete så ser hon det som något positivt, hon vill suga upp all kunskap som hon kan få och med den kunskapen kunna nå ut till studenter som känner att de inte får sin röst hörd.

Antonia Bohrisch

Antonia Bohrisch är 24 år och pluggar sin andra termin på sin masterutbildning Business Process Control & Supply Chain Management i Växjö.

Som deltidsledamot ser hon en möjlighet att lära sig mer om universitetsvärlden och även ett sätt att integrera sig mer i det svenska samhället. Hon brinner för säkerheten på Växjö campus och vill genom denna post utveckla och skapa större trygghet för studenter. Hon kommer även vara en bra länk till de internationella studenterna. Antonia är driven, engagerande och otroligt positiv som person och kommer kunna bidra med nya perspektiv som kåren har nytta av.

Emilia Kulevska

Emilia är 23 år och påbörjade sina studier på statsvetarprogrammet hösten 2020. Sedan dess har hon intresserat sig för studenters rättigheter och skyldigheter och vill nu ta plats i Linnékårens styrelse för att kunna jobba med dessa frågor. Genom att under flera år engagera sig ideellt har Emilia samlat på sig erfarenheter av styrelsearbete, statistik och administrativt arbete. Hon har bland annat suttit som ordförande för ett ungdomsförbund.

Som deltidsledamot vill Emilia arbeta för studenters välmående och skapa mötesplatser där studenter kan dela erfarenheter. Emilia vill att alla studenters studietid ska kännas värdefull och trygg och vill därför arbeta för att alla studenter ska känna till sina rättigheter och skyldigheter. Hon är en driven, målmedveten och lyhörd person som har lätt för att föra sin egen och andras talan.

Deltidare Kalmar

Frida Ikonen

Frida Ikonen är 22 år och pluggar journalistik och medieproduktion i Kalmar. Ett stort intresse hos Frida är kommunikation, vilket hon engagerar sig i både på fritiden och i sina studier. Hon har tidigare suttit med i ungdomsförbund samt arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Frida är en aktiv och drivande person med båda fötter stadigt på marken. Som deltidsledamot vill Frida vara en röst för studenterna hon möter och vara en del av ett nätverk där man samarbetar för att göra skillnad tillsammans. Med goda kunskaper om och intresse för såväl kommunikation som hållbarhetsfrågor, kan Frida bidra med viktiga perspektiv för kårens utveckling.

Ludvig Karlsson

Ludvig Karlsson är 21 år och pluggar Nutrition och Livsmedelsvetenskap i Kalmar sedan 2019. Under sin studietid har Ludvig engagerat sig i studentlivet och olika utbildningsfrågor genom att vara ordförande för CNaS, studentrepresentant och genom att ha suttit i kursplansutskott och utbildningsrådet inom hälso- och livsvetenskap.

Som deltidsledamot i kåren vill han lyfta studenternas syn på utbildningsfrågor. Han vill även förbättra relationen mellan kåren och kalmarstudenter, vilket han kan göra med hjälp av sitt breda kontaktnät på Kalmar campus. Ludvig är en positiv, social, ansvarsfull och handlingskraftig person som brinner för att engagera sig på olika fronter där han kan hjälpa studenter.

Alexandra Elofsson

Alexandra är 28 år och studerar på grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4 – 6. Under studietiden har hon under flera år varit engagerad i utbildningsföreningen Karolin och suttit på olika styrelseposter, för tillfället som ordförande. Genom dessa uppdrag har Alexandra anordnat introduktioner och andra event för studenter och bär med sig viktiga erfarenheter om hur Kalmars studentliv fungerar och vad studenter efterfrågar.

Som deltidsledamot vill Alexandra jobba för att stärka kontakten mellan utbildningsföreningarna och kåren, fortsätta arbetet för ett kårhus i Kalmar samt arbeta för bättre välmående hos studenter. Med goda erfarenheter och ett brinnande engagemang för studentlivet kan hon bidra med mycket gott i rollen som deltidsledamot.

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med