Studerandeskyddsombud

SFS:s nätverksträff torsdag 8/12 kl. 13:15-15:00  (Kontakta Nicholas för möteslänk om du inte fått den.) 

Studerandeskyddsombudet företräder studenterna i olika sammanhang som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön, t ex genom att påtala brister, delta i skyddsronder, ha synpunkter på förändringar och delta i arbetsmiljöarbetet tillsammans med universitetets skyddsombud.

Studerandeskyddsombud just nu (uppdaterat 220909) är: 

Fakultet/ort Namn E-post Telefon
Huvudstuderandeskyddsombud Eric Ask Josefsson edu.v@linnek.se 070-4819951
FEH – Växjö  Gabriella Sadikaj 
Ersätts av Eric Ask Josefsson under ht22
gs222pf@student.lnu.se 0765796756
FEH – Kalmar Gabriella Sadikaj
Ersätts av Eric Ask Josefsson under ht22
gs222pf@student.lnu.se 0765796756
FKH – Växjö Adina Johansson adinajohansson01@gmail.com 0768202053
FKH – Kalmar VAKANT Tillsätts först då fakulteten har egna skyddsombud på plats.   
FSV – Växjö Malin Eir Rigollet mr222sc@student.lnu.se 0761680873
FSV – Kalmar Malin Eir Rigollet mr222sc@student.lnu.se 0761680873
FHL – Växjö Sebastian Lindahl Petäjä sebastian.lindahl-p@hotmail.com Kontaktas via e-post
FHL – Kalmar Amanda Pietarinen  ap223wi@student.lnu.se Kontaktas via e-post
FTK – Växjö VAKANT    
FTK – Kalmar  (främst SJÖ) Richard Birgander rb222sb@student.lnu.se 0730560384

Bild på radioaktiva preparat med skyddstejp runt

Linnékåren söker dig som vill bli studerandeskyddsombud. Har du intresse av arbets- och studiemiljöfrågor, erfarenhet av fackligt arbete, vill kunna påverka dina studier eller bara vill lära dig mer så är du varmt välkommen till ett av våra utbildningstillfällen.  

Att vara studerandeskyddsombud är ett förtroendeuppdrag där du blir vald av studentkåren och har tystnadsplikt, men du har inte själv ansvaret för arbets- eller studiemiljön. Det ansvaret ligger på respektive prefekt eller motsvarande ansvarig chef. Studentkårens ambition är att det ska finnas minst ett studerandeskyddsombud per fakultet och ort.   

Under utbildningstillfället får du under informella former en genomgång av det du behöver veta för att kunna bli studerandeskyddsombud, med fokus på vad uppdraget innebär, hur arbetsmiljöarbetet vid Linnéuniversitetet fungerar och vart man kan vända sig för att rapportera problem. Våra utbildningstillfällen ges för närvarande enbart på svenska

Det krävs inga förkunskaper förutom att man talar och skriver obehindrat på svenska och kan tänka sig lägga några timmar per månad på studiemiljöfrågor. Kunskaper i arbetsmiljöfrågor och i relaterade ämnen (t ex personal- och arbetslivsfrågor, säkerhetsarbete, byggteknik, brandskydd, farligt gods, kemi, fysik etc.) och goda kontakter med utbildnings- och studentföreningar är givetvis meriterande men inte nödvändiga. 

Deltagare som vill ha fördjupade kunskaper kommer på sikt att erbjudas mer omfattande utbildning. 

Var, när och hur?

Intresserad av att bli SSO? Anmäl intresse här så återkommer vi med mer information när det blir dags!