Linnaeus Union is a LGBTQ-qualified organization 

Apply for a board position

kårval 2021

Linnékåren är nu öppen för ansökningar och nomineringar. Är du vår nya ordförande, studiesocialt ansvariga, utbildningsbevakare eller deltidare? Läs mer om de olika posterna och vad det innebär att arbeta som förtroendevald här. Du kan kandidera till kårstyrelsens olika positioner. Sista ansökningsdag är den 24 mars.