Linnaeus Union is a LGBTQ-qualified organization 

Become a member

As a member, you support our work with educational matters and student life. The more members we have, the stronger we get, and we can influence and improve the students' situation.

Varför bli medlem?

You will find the discounts in Hitract under product categories! In some cases, you don't need to purchase the discount; you will find the discount code in the description of the discount. 

  1. Access to the student pubs (membership i Linnaeus Union is required!)
  2. Access to member events.

How do I become a member?

  1. Download the Hitract app and create an account
  2. Find our hitClub by searching for "Linnékåren"
  3. Press on "Become member" and follow the instructions
  4. Done! You are now a member!

Det finns flera anledningar till att bli medlem i Linnékåren. Medlemmar stödjer oss i arbetet vi bedriver för studenter vid Lnu. Vi arbetar med studentrepresentation, genom att tillsätta studentrepresentanter i olika nämnder och organ på Lnu. Vi är studenternas röst gentemot universitetet, kommunerna och omgivande samhälle. Vi ger stöd och rådgivning under studietiden. Vi förbättrar den studiesociala miljön, exempelvis genom att stötta studentföreningarna och att jobba med trygghetsfrågor.

Vi är en ideell, icke vinstdrivande organisation. Din medlemsavgift går till att erbjuda sådant som våra medlemmar efterfrågar.  Medlemmar får insyn och inflytande genom att medverka på våra medlemsmöten. Din medlemsavgift kan också gå till att stötta studentföreningarna som finns på våra campus så att den/de förening/ar du gillar kan arrangera event som passar dig. Det är väldigt viktigt att engagera sig i föreningslivet för att bidra till att föreningar som skapar roliga events och sociala evenemang finns kvar.  

Bli medlem i Linnékåren idag!

When you have become a member, you will find all our discounts and merchandise that we sell in Hitract also, all exclusive member events. You can find the discounts on the product page, and events will appear as notifications in the app. Many events and products we sell operate on a first-come, first-served basis, so it's important to keep an eye on the app.  

Do you have questions about the membership?

Contact us via e-mail, phone, facebook, or fill in the form. We will reply as soon as possible.
MON-FRI 09:00-11:30