Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Året i utbildningsfrågor

Något av det viktigaste Linnékåren arbetar med är att säkra kvaliteten på utbildningarna vid Linnéuniversitetet, och till skillnad från det studiesociala (ni vet, events och sådant) syns det inte alltid mycket utåt. Därför tar vi oss tiden i slutet av läsåret och sammanfattar kort vad vi har arbetat med. Utbildningsbevakarnas årskrönika Eric och Natalie har […]

Året i utbildningsfrågor

Linnékårens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsfrågor, något som tenderar att falla i skymundan. Därför har vi gjort en liten sammanställning av några av de viktigaste frågorna vi har arbetat med under det här verksamhetsåret. Utbildningskvalitet Det mest grundläggande vi gör är att arbeta för att främja utbildningskvaliteten vid Linnéuniversitetet. Att ge en snabb […]