Engagera dig

Det finns många olika sätt att engagera sig i studentlivet vid Linnéuniversitetet. Kåren och föreningar drivs av studentengagemang. Vilket innebär att tack vare dig och dina medstudenter finns ett rikt föreningsliv och en mängd aktiviteter.

Ledamot hjälper student vid intro

Det finns olika möjligheter att engagera dig och påverkar studentlivet. Du kan till exempel engagera dig i en förening eller påverka dina studier genom att bli studentrepresentant.

Sätt att engagera dig på:

Har du frågor om att engagera dig?