För föreningar

Är du engagerad i en studentförening på Linnéuniversitetet har du hittat rätt. Här kommer relevant information finnas för dig som sitter i en föreningsstyrelse.

Information från Kårstyrelsen

Samarbetet mellan Linnékåren och din studentförening specificeras i de samarbetsavtal som finns mellan oss. Detta samarbetsavtal uppdateras varje år och är grunden för kontakten mellan kåren och föreningen. Där står det vad kåren och föreningarna åtar sig att göra under ett verksamhetsår.

För att underlätta kommunikationen mellan kåren och föreningarna håller kåren Ordförandetorg varje månad där samtliga föreningsordföranden deltar. Mötena hålls av den studiesocialt ansvariga på resp. ort.

Medlemsmöten under VT24

Ordförandetorg

Information gällande äskningar

Äskningar skickas in till studiesocialt ansvarig för respektive ort. Mer info om hur det går till finns i dokumenten nedanför.

Föreningsdokument

Kalmar

Förfrågan om lokalbokning (Smålandsgatan)

Endast för studentföreningar inom Linnékåren.
 
För att boka och använda studentlokalerna i Kalmar ska:

– Avtal för bokning skrivas med Linnékåren (ordförande, kontaktperson och Linnékåren skriver på)
– Ansvarig kontaktpersonen måste vara närvarande och kontaktbar under hela tiden som lokalen nyttjas.
– Kontaktperson ska ha läst ordningsreglerna samt acceptera de regler som gäller för studentlokalen (Smålandsgatan).
– Vara medveten om att onödiga larm och väktarutryckningar samt dylikt debiteras föreningen.
– Lokalen på Smålandsgatan måste vara städad tills kl 10.00 dagen efter evenemanget.

Vid misskötsel av dessa regler och städning blir föreningen tillsvidare portad från att boka studentlokalen.

Vid övriga funderingar kontakta social.k@linnek.se

OBS! Lokalen är bokad först när bokningsbekräftelsen har mottagits via e-post

Kalendern laddas...
Powered by Booking Calendar
-
Tillgänglig
 
-
Bokad
 
-
Reserverad


captcha

Genvägar