för föreningar

Är du engagerad i en studentförening på Linnéuniversitetet har du hittat rätt. Här kommer relevant information finnas för dig som sitter i en föreningsstyrelse.

styrelse

Information från Kårstyrelsen

Samarbetet mellan Linnékåren och din studentförening specificeras i de samarbetsavtal som finns mellan oss. Detta samarbetsavtal uppdateras varje år och är grunden för kontakten mellan kåren och föreningen. Där står det vad kåren och föreningarna åtar sig att göra under ett verksamhetsår.

Medlemsmöten under kommande termin

Föreningsdokument

Kalmar

Växjö

Mer info kommer..