Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Tillsammans med dig skapar vi

FÖRÄNDRING OCH MÖJLIGHETER