Tillsammans med dig skapar vi

FÖRÄNDRING OCH MÖJLIGHETER

NYHETER

kårval 2021
Kårövergripande

Sök till kårstyrelsen

Linnékåren är nu öppen för ansökningar och nomineringar. Är du vår nya ordförande, studiesocialt ansvariga, utbildningsbevakare eller deltidare? Läs mer om de olika posterna och

Läs mer
Kårövergripande

Läs vår nya broschyr

Under hösten har vi tagit fram en helt ny broschyr som presenterar hela vår verksamhet för nya och gamla studenter. Broschyren kommer att finnas tillgänglig

Läs mer

PÅ GÅNG