Tillsammans med dig skapar vi

FÖRÄNDRING OCH MÖJLIGHETER

NYHETER

Utbildning

Årets lärare 2021 utsedda

Nu när sommaren närmar sig med stora steg och terminen gått mot sitt slut, har Linnékårens riktigt ärofyllda undersökning och utdelning skett, Årets lärare! Detta

Läs mer
Deltagare i Linnécupens Fake News station
Utbildning

Framförda studentåsikter till utbildningsdialogerna VT21

Under de första månaderna 2021 samlade Linnékåren in åsikter från studenter på  Linnéuniversitetet för formandet av studentinlagor till fakulteterna och Nämnden för lärarutbildningen (NLU). Inlagorna fokuserade på frågor kring utbildningskvalitet, lärares kunskaper och deras

Läs mer

PÅ GÅNG