Tillsammans med dig skapar vi

FÖRÄNDRING OCH MÖJLIGHETER

NYHETER

Kårövergripande

Linnékårens enkät – detta är era åsikter

I mars kunde medlemmar och övriga studenter besvara enkäten Studentåsikter.  Frågorna rörde studentengagemang och vad studenter känner till om Linnékåren. Nu vill vi dela med oss av resultatet.   Enkäten hade 82 svarande, de flesta i Kalmar eller Växjö. Merparten

Läs mer

PÅ GÅNG