Utbildning

Linnékåren, studentkåren vid Linnéuniversitetet, spelar en central roll i att säkerställa och förbättra utbildningskvaliteten för sina medlemmar. Deras arbete med utbildningsfrågor är omfattande och mångsidigt, och inkluderar flera viktiga områden.

Linnékåren fungerar som en bro mellan studenter och universitetets ledning. De representerar studenternas intressen i olika beslutande och rådgivande organ inom universitetet.

Linnékåren erbjuder också direkt stöd och rådgivning till studenter som har frågor eller problem relaterade till sina studier. Detta kan innefatta hjälp med att förstå utbildningsregler, stöd i samband med konflikter eller klagomål, och vägledning om hur man kan påverka sin utbildning. Linnékåren fungerar här som en viktig resurs för att hjälpa studenterna navigera genom sina utbildningar och få ut det mesta av sin tid på universitetet.

Linnékåren samarbetar också med andra studentkårer och organisationer på nationell  nivå. Genom att vara del av större nätverk kan de utbyta erfarenheter och ta del av bästa praxis från andra institutioner, vilket ytterligare stärker deras arbete med utbildningsfrågor vid Linnéuniversitetet.

Genom dessa insatser arbetar Linnékåren ständigt för att skapa en bättre och mer studentcentrerad utbildningsmiljö, där varje student har möjlighet att lyckas och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Råd och stöd
Håll koll på dina rättigheter och skyldigheter
Fusk och plagiat
Det är ditt ansvar att känna till regler om fusk och plagiat.
Årets lärare
Lärare spelar en avgörande roll i studenters utbildning
PhD
Actually, not all PhD students see themselves as students, but you are!

Har du frågor?

Kontakta oss på mejl, telefon, facebook eller fyll i formuläret så svarar vi dig så snart vi kan
MÅN-FRE 09:00 - 11:30