Råd och Stöd

Vänd dig i första hand till examinator eller kursansvarig för att lösa problemet så nära källan som möjligt. Om det inte hjälper, eller det finns andra skäl, så bör du vända dig till programansvarig eller prefekt. I vissa fall kan även studievägledare, Studerandeavdelningen och Studenthälsan vara bra att kontakta.

Om det finns generella kvalitetsproblem som berör många studenter på din kurs eller utbildning bör du kontakta våra utbildningsbevakare.

Om du blivit illa behandlad, är osäker på vad som gäller, behöver råd, hjälp med att föra klagomål vidare eller stöd i disciplinärenden bör du kontakta våra student- och doktorandombud.

Johan håller tal

Utbildningsbevakare

Har du synpunkter på kvaliteten i undervisningen, hur kurser bedrivs, progressionen i ett program, eller dåliga processer, rutiner eller system? Kontakta våra utbildningsbevakare för att påverka och förändra dem en gång för alla! 

Linnékårens utbildningsbevakare arbetar främst med långsiktiga och övergripande kvalitetsfrågor genom att bevaka, granska och påverka beslut på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå, kursplaner, utbildningsplaner, kvalitetsutvärderingar, lokala regler och policyfrågor.

Axel Lundén

Utbildningsbevakare Kalmar

Louise Ahlström

Utbildningsbevakare Växjö

Student- och doktorandombud

Vänd dig gärna till våra ombud om du känner dig orättvist behandlad av lärare eller personal. De besvarar dina frågor och ger råd och stöd rörande dina rättigheter och skyldigheter  som student eller doktorand.

Vanliga frågor handlar om rättigheter, examination, scheman och bemötandefrågor, men ombuden kan också hjälpa till i disciplinärenden och fall som rör diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Våra ombud arbetar under sekretess. Du kan kontakta dem anonymt och de lyfter bara ärenden vidare med ditt medgivande.  

Kinka Barvestad

Student- & Doktorandombud Kalmar

Nicholad Pagden

Student- & Doktorandombud Växjö