Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Årets lärare

Att nominera någon till Linnékårens åtrovärda pris som årets lärare är ett fantastiskt sätt att erkänna och uppskatta de lärare som gör en verklig skillnad i studenternas liv. Årets lärare är inte bara en utmärkelse, utan också ett sätt att hylla och lyfta fram de pedagoger som har gått utöver för att skapa en engagerande och lärorik miljö.

Lärare spelar en avgörande roll i studenters utbildning och utveckling. Att nominera någon till detta pris ger möjlighet att reflektera över de lärare som har gjort en särskild inverkan på ens egen utbildningserfarenhet. Det kan vara någon som inspirerar genom sin passion för ämnet, skapar en inkluderande klassrumsmiljö eller stöder studenter på ett sätt som går utöver det förväntade.

Linnékårens pris som årets lärare är inte bara ett erkännande av en enskild individ utan också ett sätt att betona vikten av god pedagogik och utbildning. Genom att delta i nomineringsprocessen bidrar du till att skapa en kultur där excellens och engagemang i undervisningen premieras.

Så, ta dig tid att reflektera över de lärare som har gjort skillnad i ditt liv och skriv en nominering som fångar essensen av deras betydelse. Genom att delta i denna process bidrar du till att skapa en gemenskap där lärare känner sig värderade och inspirerade att fortsätta sitt viktiga arbete med att forma framtida generationer.

Vill du nominera någon till årets lärare?

Skicka in din nominering till oss med en motivation till varför just den här läraren ska utses till årets lärare!

Nomineringsperioden stänger 15:de Maj
Årets lärare 2023
Tobias Rödlund “Tobbe är en lärare och mentor som verkligen brinner för att göra lektionerna lärorika och roliga. Han ser alla i klassen och uppmärksammar, frågar och stöttar om han märker att någon har en dålig dag eller liknande. Han hjälper alltid till med ens problem, stora som små, personliga som skolmässiga. Han ser till att alla blir sedda och hörda och han bidrar med en härlig stämning och rolig jargong. Han njuter av att se oss lida lite när han säger åt oss att springa ett varv till, men han bjuder också tillbaka.”   “Tobias är en lärare som skapar avslappnade relationer med varje elev. Man kan ta upp seriösa ämnen med honom och man vet att han stöttar en men man kan även vara avslappnad och skämta med honom. Han vill alltid vårat bästa och att vi ska bli de bästa poliserna när vi är klara med utbildningen. Man kan alltid vända sig till honom oavsett när, han är lugn och pedagogisk i sin utbildning och är noggrann. Han är bäst helt enkelt, han är värd detta.” Per Nilsson “Per är en ytterst lyhörd lärare som anpassar kurserna till elevernas behov och verkligen visar att han bryr sig om att eleverna lyckas. Han är pedagogisk, erfaren och hans föreläsningar är interaktiva och intressanta. Han blandar kunskaper från diverse mål och litteratur med egna erfarenheter på ett snyggt sätt.”  “Med sitt motto ”alla ska med” och att tydlighet ska genomsyra samtliga delar i kursen väcker Per intresse och nyfikenhet i sitt ämne. Med god pedagogik, snabb återkoppling och feedback ger han sina elever en god och växande plattform att stå på inför de tekniska utmaningarna i kommande karriär.” 
Klicka här
Årets lärare 2022
Mats Trondman ”Han är trevlig, bra på att lära ut, lyhörd och diskuterar bra med sina studenter. Varje fundering och fråga möts med entusiasm och bejakas av Mats, och alla hans föreläsningar känns givande.” ”Mats besitter gränslösa mängder kunskap om sitt ämne och livet i stort. En pålitlig, vänlig människa med ett genuint intresse för sina studenter och att lära ut. Hela klassen önskar han kunde hålla alla våra kurser. Vi är glada att han inte gick i pension innan vi fick chansen att undervisas av honom.” Cecilia Holmqvist ”Mycket pedagogisk. Vill att man ska lyckas och visar det genom att alltid finnas om man behöver hjälp eller inte förstår något.” ”Hon lägger så otroligt mycket tid på sina studenter och gör allt för att förklara fysik på ett förståeligt sätt. Hon är inte rädd för att ändra på tidigare lärares upplägg för att förenkla för studenterna. Hon är den bästa läraren jag haft.”
Klicka här
Årets lärare 2021
Emma Ricknell “Hon är en fantastisk pedagog och den läraren som hållit hög klass och otrolig tydlighet inom alla de kurser jag haft henne i.” “En lärare som gör så att den studerande kan uppnå sin bästa möjliga potential, och flera bör följa hennes spår, gällande alla aspekter så som föreläsningar, seminarier och lärande i helhet.” “Helt enkelt en enastående lärare. Världsklass!” Arvid Pohl ”Med ett medryckande och kunnigt sätt att lära ut Astronomiska kunskaper har han väckt mitt intresse för Astronomi så mycket att jag skaffat ett eget teleskop för att kunna se på stjärnor och planeter.” “Han besitter en stor kunskap om ett komplext ämne samtidigt som han förklarar något svårt på ett pedagogiskt och begripligt sätt. Arvid är alltid lika engagerad på alla föreläsningar och ger det lilla extra som gör lektionerna extremt roliga och intressanta. Utöver ett brinnande intresse vilket visas i föreläsandet, är han alltid glad, tydlig i sina resonemang, hjälpsam och noga med att alla studenter ska få en chans att förstå sig på ämnet.”
Klicka här
Årets lärare 2020
Tobias Andersson-Gidlund Tobias har uppvisat väldigt god pedagogisk förmåga, ständigt visat ett stort engagemang och lagt ner enormt mycket tid och energi i undervisningen. Han försöker också ständigt förbättra programmet och dess kvalité. Vidare har Tobias även förklarat hur innehållet i kurserna berör och hur det är relevant i arbetslivet. Detta har ingen annan lärare gjort motsvarande. Tobbe har under mina tre år vart en redig pärla! Han har tagit ett stort ansvar både som programansvarig, men även som lärare på många utbildningar. När han ska förklara saker och ta in exempel, gör han alltid så mycket bättre än förväntat. Exempelvis vid en programmeringskurs förklarade han samband mellan klasser med hjälp av välutvecklade Star Wars exempel. Tobbe är verkligen en otrolig lärare för samtliga som läser på FTK och dess IT-program! Lars Fonseca Lasse är en mycket skicklig och engagerad lärare som verkligen vill att studenterna ska lyckas. Jag har inte lärt mig så mycket på någon annan kurs, som jag gjorde under hans. Han var riktigt bra på att lära ut och utmanade oss samtidigt i klassrummet så att vi skulle utvecklas. Utöver det fanns han alltid behjälplig vid frågor och var snabb på att svara. Trots distansomvandlingen hanterade han kursen otroligt bra. Han har varit otroligt förstående när något har strulat och fått kursen att rulla på bra även om distansundervisningen skapade problem. Lasse är skicklig, mycket pedagogisk, en helt fantastisk lärare helt enkelt!
Klicka här
Previous slide
Next slide