Euniwell

Vad är EUniWell?

EUniWell – Europeiska universitetet för välbefinnande – är en av 50 europeiska universitetsallianser som valdes ut för finansiering av Europeiska kommissionen under ERASMUS+ programmet år 2020. EUniWell bildades av elva universitet från Birmingham (Storbritannien), Köln (Tyskland), Florens (Italien), Inalco (Frankrike), Konstanz (Tyskland), Linnaeus (Sverige), Murcia (Spanien), Nantes (Frankrike), Santiago de Compostela (Spanien), Semmelweis (Ungern) och Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina). Dessutom får vi stöd från över 100 associerade partners från olika samhällssektorer.

I november 2020 påbörjade EUniWell sin treåriga pilotfas där vårt mål är att utveckla en gemensam forsknings- och undervisningsagenda för välbefinnande. Detta följer vår huvudsakliga mission att förstå, förbättra, mäta och återställa välbefinnandet för individer, vår egen gemenskap, vår miljö och samhället som helhet på regional, europeisk och global nivå.

I grund och botten ser sig EUniWell som en ny högre utbildningsorganisation med ett fokus på välbefinnande.

EUNIWELL hemsida bilder

Vad erbjuder EUniWell?

Inom EUniWell finns ett brett utbud av olika möjligheter till rörlighet för både studenter och personal. En termin utomlands eller till och med ett helt akademiskt år vid ett av EUniWells partneruniversitet, eller kanske bara en virtuell workshop vid ett enskilt tillfälle? Allt detta och allt däremellan är möjligt!

EUniWell-uppdragstagare uppmuntras och stöds att nära samarbeta inom undervisning och forskning, och nya teknologiska lösningar ger oss bättre möjligheter än någonsin tidigare att samarbeta och dela kunskap virtuellt. Alla EUniWells partneruniversitet har undertecknat ett multilateralt avtal om akademisk rörlighet och utbyte, vilket kommer underlätta alla typer av rörlighet och utbyte mellan de olika universiteten.

Under första halvan av höst-/vinterterminen 2022 kommer EUniWells Rörlighetsarena att presentera ett paket med skräddarsydda inlärnings-, undervisnings- och forskningsresor inom EUniWell. Denna översikt kommer att göra de olika möjligheterna till rörlighet mer synliga och tillgängliga och kommer att uppmuntra ännu mer utbyte och rörlighet, både virtuellt och fysiskt.

Vad har Linnékårens representant inom EUniWell gjort?

• Deltog som en av studentdelegaterna vid den halvårliga Rectors’ Assembly. Vid sammankomsten samlades rektorer och andra ledande representanter, inklusive studentdelegater, från alla EUniWell-universitet för att gemensamt forma alliansens framtid, praktisera excellens och inkludering, mångfald och rättvisa som en del av välbefinnande, samt definiera strategiska byggstenar för det europeiska universitetet för välbefinnande och mer.

• Deltog i personliga evenemang som studentrepresentant i studentrådet, såsom team building på University of Cologne i september 2022. Tillsammans med EUniWells integrationsdirektör, Karen Buchanan, utvecklade vi vidare studentengagemang inom alliansen och skapade grunden för EUniWell Student Board i framtiden.

• Deltog i Mental Health Symposium i Budapest i oktober, som var en del av ett vinnande EUniWell Seed Funding-projekt. Symposiet presenterade resultaten av en jämförande analys av resurser för mental hälsa vid de deltagande universiteten i Birmingham, Florens, Köln, Leiden, Linnaeus, Nantes och Semmelweis. Det erbjöd vice rektorer och ledningsrepresentanter möjligheten till tematisk input och utbyte kring det brådskande ämnet studenters mentala hälsa.

• Som representant för EUniWell höll jag en kort presentation i ett online-webbinar som en del av EU Week of Cities and Regions-programmet i oktober 2022. Under temat “Placing Youth Well-being at the Centre of Post-Pandemic Recovery in Europe” höll jag ett kort tal med fokus på “Varför och Hur Vi Kan Bemöta Ungdomar Som Centralt I Återhämtningen Efter Covid-19 i Europa”.

• Jag var mycket stolt över att få möjligheten som studentrepresentant för EUniWell vid Linnaeus University att ställa en fråga direkt och digitalt till president Zelenskyy på Europe Day den 9 maj 2023: “Hur kan regeringar göra ansträngningar för att behandla alla lika, oavsett var de kommer ifrån, för att skapa ett mer förenat Europa?”

 

FD1AA3DB-DD0B-43A6-90F8-B78FB5BB9F39 2

• Hållit koll på olika utbildnings- och rörlighetsmöjligheter som erbjuds av EUniWell och vidarebefordrat dem till studenterna vid Linnaeus University.

• Värd för EUniWells studentråd under den tredje årliga FestiWell den 3-4 april 2023 vid Linnaeus University. FestiWell firar samarbetet mellan våra universitet genom att samla studenter, forskare, fakultet och personal från alla EUniWell-universitet för en rad gemensamma evenemang. Nästan 200 studenter och personal från hela alliansen deltog i evenemanget.

Har du funderingar gällande EUniWell?

Noah Sörmander