Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Euniwell

Vad är EUniWell?

EUniWell – Europeiska universitetet för välbefinnande – är en av 50 europeiska universitetsallianser som valdes ut för finansiering av Europeiska kommissionen under ERASMUS+ programmet år 2020. EUniWell bildades av elva universitet från Birmingham (Storbritannien), Köln (Tyskland), Florens (Italien), Inalco (Frankrike), Konstanz (Tyskland), Linnaeus (Sverige), Murcia (Spanien), Nantes (Frankrike), Santiago de Compostela (Spanien), Semmelweis (Ungern) och Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina). Dessutom finns ett nätverk med associerade partners från olika samhällssektorer, exempelvis de berörda städernas kommuner.

I november 2020 påbörjade EUniWell sin treåriga pilotfas med mål att utveckla en gemensam forsknings- och undervisningsagenda för välbefinnande. Detta följer den huvudsakliga missionen att förstå, förbättra, mäta och återställa välbefinnandet för individer, vår egen gemenskap, vår miljö och samhället som helhet på regional, europeisk och global nivå.

I grund och botten ser sig EUniWell som en ny högre utbildningsorganisation med ett fokus på välbefinnande.

EUNIWELL hemsida bilder

Vad erbjuder EUniWell?

Inom EUniWell finns ett brett utbud av olika möjligheter till rörlighet för både studenter och personal. En termin utomlands eller till och med ett helt akademiskt år vid ett av EUniWells partneruniversitet, eller kanske bara en virtuell workshop vid ett enskilt tillfälle? Allt detta och allt däremellan är möjligt!

EUniWell-uppdragstagare uppmuntras och stöds att nära samarbeta inom undervisning och forskning, och nya teknologiska lösningar ger oss bättre möjligheter än någonsin tidigare att samarbeta och dela kunskap virtuellt. Alla EUniWells partneruniversitet har undertecknat ett multilateralt avtal om akademisk rörlighet och utbyte, vilket underlättar alla typer av rörlighet och utbyte mellan de olika universiteten.

Vad har Linnékårens representant inom EUniWell gjort?

• Deltog som en av studentdelegaterna vid den halvårliga Rectors’ Assembly. Vid sammankomsten samlades rektorer och andra ledande representanter, inklusive studentdelegater, från alla EUniWell-universitet för att gemensamt forma alliansens framtid, praktisera excellens och inkludering, mångfald och rättvisa som en del av välbefinnande, samt definiera strategiska byggstenar för det europeiska universitetet för välbefinnande och mer.

• Deltog i personliga evenemang som studentrepresentant i studentrådet, såsom team building på University of Cologne i september 2022. Tillsammans med EUniWells integrationsdirektör, Karen Buchanan, utvecklade vi vidare studentengagemang inom alliansen och skapade grunden för EUniWell Student Board i framtiden.

• Deltog i Mental Health Symposium i Budapest i oktober 2022, som var en del av ett vinnande EUniWell Seed Funding-projekt. Symposiet presenterade resultaten av en jämförande analys av resurser för mental hälsa vid de deltagande universiteten i Birmingham, Florens, Köln, Leiden, Linnaeus, Nantes och Semmelweis. Det erbjöd vice rektorer och ledningsrepresentanter möjligheten till tematisk input och utbyte kring det brådskande ämnet studenters mentala hälsa.

• Som representant för EUniWell höll jag en kort presentation i ett online-webbinar som en del av EU Week of Cities and Regions-programmet i oktober 2022. Under temat “Placing Youth Well-being at the Centre of Post-Pandemic Recovery in Europe” höll jag ett kort tal med fokus på “Varför och Hur Vi Kan Bemöta Ungdomar Som Centralt I Återhämtningen Efter Covid-19 i Europa”.

• Jag var mycket stolt över att få möjligheten som studentrepresentant för EUniWell vid Linnaeus University att ställa en fråga direkt och digitalt till president Zelenskyy på Europe Day den 9 maj 2023: “Hur kan regeringar göra ansträngningar för att behandla alla lika, oavsett var de kommer ifrån, för att skapa ett mer förenat Europa?”

FD1AA3DB-DD0B-43A6-90F8-B78FB5BB9F39 2

• Värd för EUniWells studentråd under den tredje årliga FestiWell den 3-4 april 2023 vid Linnaeus University. FestiWell firar samarbetet mellan våra universitet genom att samla studenter, forskare, fakultet och personal från alla EUniWell-universitet för en rad gemensamma evenemang. Nästan 200 studenter och personal från hela alliansen deltog i evenemanget.

• Skapade förutsättningar för Linnékåren att besluta om att inrätta ett utskott som tillvaratar de möjligheter som EUniWell erbjuder. Utskottet startade hösten 2023 och drivs av en deltidsledamot i Linnékårens styrelse.

Några exempel på aktiviteter som utskottet hållit är målnings-workshop, Halloween-pyssel, och workshop i mental hälsa. 

Utskottet letar efter fler medlemmar. Är du intresserad? Kontakta euniwell@linnek.se

Har du funderingar gällande EUniWell?
Kontakta kommittén med dina frågor