Föreningar & Pubar

Under Linnékåren finns ett brett utbud av föreningar som är öppna för alla studenter. Det är lätt att hitta någon som matchar dina intressen att engagera dig i. Om du går med i Linnékåren och några föreningar har du tagit ett stort kliv in i ett givande studentliv! 

Det finns olika typer av föreningar:

  • Studentpubar finns i Växjö och drivs ideellt genom ett samarbete mellan olika föreningar.
  • Utbildningsföreningar är studentföreningar för alla som studerar en viss utbildning eller vid en viss institution.  
  • Intresseföreningar är knutna till ett specifikt intresse eller område.  
  • Nationer är en studiesocial intresseförening med geografiskt tema.

 

Studentpubar

Växjö

SLOTTSSTALLARNA

Slottsstallarna är en studentpub som drivs som en ideell förening. Utöver finns samarbetsföreningar: Utbildningsföreningarna CHAMPS, PEDAL, SAMVETE, SMISK, VISKA, WÄDUR samt intresseföreningen ESN Växjö.

SIVANS

Sivans är en studentpub som drivs av nationerna Norrlands, Smålands, Skånes, Västkustens, och Östgöta samt ekonomföreningen EHVS

Utbildningsföreningar

CHAMPS

Studentföreningen för dig som studerar Coaching and Sport Management vid Linnéuniversitetet i Växjö. Programet tillhör Fakulteten för Samhällsvetenskap. 

EHVS

Studentföreningen för dig som studerar något av alla program tillhörande Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö.

KLUBB

Studentföreningen för dig som studerar Kulturledarprogrammet, Musikproduktionsprogrammet, Biblioteks- och informationsvetenskap, Singer-songwriter eller Design + Change.

LIPS

Studentföreningen för dig som studerar Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Tillhör Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. 

PAX

Studentföreningen för dig som studerar Programmet för personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet i Växjö. Tillhör Fakulteten för samhällsvetenskap. 

 

PEDAL

Studentföreningen för dig som studerar något av de lärarprogram som finns vid Linnéuniversitetet i Växjö. Allt från förskollärare till ämneslärare på gymnasiet. 

SAMVETE

Studentföreningen för: Internationella Samhällsvetarprogrammet, Fred- och utvecklingsprogrammet,  Europastudier, Sociologiprogrammet, Statsvetarprogrammet och Sustainable Democracy and Governance. 

S.M.I.S.K.

Studentföreningen för dig som studerar till Socionom, Socialpedagog eller Sjuksköterska vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

VISKA

Studentföreningen för dig som studerar programmen Språk, Kultur och Kommunikation,
Språk och Politik samt Integration och Mångfaldsstudier. 

VÄXT

Studentföreningen för Teknologer på Linnéuniversitetet i Växjö. Innefattar dig som studerar någon ingenjörsutbildning samt Tekniskt-basår vid Fakulteten för Teknik. 

WÄDUR

Studentföreningen för dig som studerar ett program inom datalogi, informatik, medieteknologi, matematik eller fysik vid Fakulteten för Teknik på Linnéuniversitetet i Växjö. 

PSV

PSV är en del av Polisförbundet och finns till för dig som studerar vid polisutbildningen. Föreningen driver bland annat arbetsmiljö- och utbildningsfrågor samt planerar olika evenemang. 

Intresseföreningar

AFRIKAGRUPPERNA VÄXJÖ

Afrikagrupperna Växjö är en studentförening under Afrikagrupperna Sverige som belyser viktiga frågor som berör södra Afrika.

AMNESTY 28 VÄXJÖ

Campus Växjös Amnestygrupp som sprider information om mänskliga rättigheter, brott mot dessa och vad DU kan göra!

DEMOS S-STUDENTER VÄXJÖ

Demos S-studenter är föreningen för S-studenter i Växjö

ESN VÄXJÖ

ESN Växjö (VIS) är föreningen för internationella studenter och för svenska studenter som vill knyta internationella kontakter

ISTERBANDET

Isterbandet är den enda studentorkestern vid Linnéuniversitetet

Klimatstudenterna LNU

Den första föreningen som verkar på båda orter. Klimatstudenterna är en internationell student-rörelse som arbetar för att hjälpa sitt lärosäte att minska sina utsläpp.

KODKOLLEKTIVET

Kodkollektivet är en IT-förening som  knyter samman studenter och företag i regionen

MODERATA STUDENTER

MST är föreningen för moderata studenter

V.G.T Trygghetsförening

VGT – Vi Går Tillsammans är en trygghetsförening för studenter i Växjö

OPTIMA

Onlinerepresentation av studentnämnden för Arbets- och organisationspsykologi vid Linnéuniversitetet

RADIO LUR

RadioLUR är studentradion i Växjö. Vill du sända radio är detta din förening!

STUDENTER FÖR RÄTTVIS HANDEL

Studenter för rättvis handel är en undergrupp till Röda Korset Växjö som  sysslar med frågor rörande rättvis handel och hållbarhetsfrågor

UTRIKESPOLITISKA FÖRENINGEN

Utrikespolitiska föreningens passion och intresse är internationella angelägenheter

VUGI

VUGI är en ideell förening som driver Olympen Träningscenter på campus

VÄXJÖ FN-FÖRENING

Växjö FN-förening jobbar på lokal nivå för att sprida  FN:s budskap

Linnéuniversitetets Muslimska Studenter

För dig som är intresserad av en mötesplats för muslimska studenter. Vi strävar efter att bistå med nätverkning, utbildning och evenemang till studenter vid LNU i Växjö.

LnuGBTQ+

LnuGBTQ+ är en förening för queer personer som studerar på Linnéuniversitetet. Vi vill skapa en trygg och trivsam plats att träffas och skaffa vänner för alla personer trots sexualitet och könsidentitet.

Vänster studenterna LNU

Vi är föreningen för vänster studenter som vill organisera sig för ett mer rättvist, jämlikt och solidariskt universitet och omvärld!

Nationer

Växjö

NORRLANDS

Norrlands nation är nationen för dig som bara vill vara dig själv för en stund

SKÅNES

Skånes nation är enligt dem själva den äldsta och mest anrika nationen i Växjö

SMÅLANDS

Smålands nation är campus musiknation där kultur och fest står högt på dagordningen

VÄSTKUSTENS

Västkustens nation är den aktiva nationen

ÖSTGÖTA

ÖG, eller Östgöta nation, är campus snyggaste och bästa party-nation

Har du frågor om föreningar?