Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Föreningar

Under Linnékåren finns ett brett utbud av föreningar som är öppna för alla studenter. Det är lätt att hitta någon som matchar dina intressen att engagera dig i. Om du går med i Linnékåren och några föreningar har du tagit ett stort kliv in i ett givande studentliv! 

Det finns olika typer av föreningar:

  • Studentpub finns i Kalmar och drivs ideellt genom ett samarbete mellan olika föreningar.
  • Utbildningsföreningar är studentföreningar för alla som studerar en viss utbildning eller vid en viss institution.  
  • Intresseföreningar är knutna till ett specifikt intresse eller område.  
  • Nationer är en studiesocial intresseförening med geografiskt tema.

 

Studentpub

Kalmar

Lék-stugan

Lék-Stugan är föreningen som driver det nya kårhuset i Kalmar. För medlemmar i Linnékåren.

Utbildningsföreningar

CNAS

Studentföreningen för dig som exempelvis studerar enstaka kurser, naturvetenskapligt basår, optiker, miljöanalytiker eller farmaceut vid den naturvetenskapliga institutionen i Kalmar. 

HUMANUS

Studentföreningen för dig som studerar idrottsvetenskap eller studerar till sjuksköterska, socionom eller läkare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

KALMAR ESS

Studentföreningen för dig som studerar något av de program som tillhör Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

KAROLIN

Studentföreningen för dig som studerar något av de lärarprogram som finns på Linnéuniversitetet i Kalmar. Allt från förskolelärare till ämneslärare på gymnasiet. 

LAMBDA

Studentföreningen för dig som studerar till sjökapten, sjöingenjör eller tekniker inom drift- och underhållsteknik vid Sjöfartshögskolan i Kalmar .

LIK

Linnaeus Kultura (LiK) är studentföreningen för dig som läser Samhällsstudier, Internationella samhällsstudier Statsvetenskap, Kulturarv i samtid och framtid, Arkeologi, Historia, Socialt arbete, Film-och litteratur, Kulturvetenskap, Musik & bild, samt Språk. 

MESKALIN

Studentföreningen för dig som studerar något av Journalistik och
Medie-programmen, och Visual Communication + Change i Kalmar.

SPIIK

Studentföreningen för dig som studerar mjukvaruteknik, webbprogrammerare eller interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Tillhör fakulteten för teknik. 

Intresseföreningar

ESN Kalmar

ESN Kalmar är föreningen för internationella studenter och för svenska studenter som vill knyta internationella kontakter. 

FIKS

FIKS står för Föreningen Idrottsliga Studenter Kalmar och är för alla sportintresserade.

KAFFE

KAFFE = Kalmars Artistiska Förening För Esteter. För studenter intresserade av teater, musik, sång m.m.

Klimatstudenterna LNU

Den första föreningen som verkar på båda orter. Klimatstudenterna är en internationell student-rörelse som arbetar för att hjälpa sitt lärosäte att minska sina utsläpp.

LUSK

LUSK = Linnéuniversitets schackklubb

Linnéuniversitetets schackklubb är en entusiastisk gemenskap dedikerad till spelet schack.

RADIO SHORE

Kalmars studentradio. Av studenter, för alla!

Har du frågor om föreningar?

Stina Sjöberg (Hon/Henne)