Treklövern - kvalitetsutvärdering i samarbete

Treklövern är en kvalitetssäkringsprocess där en bedömargrupp undersöker och utvärderar några närbesläktade ämnen (”huvudområden”) på Linnéuniversitetet, Mittuniversitet och Karlstads universitet.

Bedömningsunderlaget består av självvärderingsrapporter skrivna av de huvudområden som ska utvärderas, granskning av ett antal
självständiga arbeten samt intervjuer med studenter och personal på respektive lärosäte. Bedömargruppens slutsatser och förslag beskrivs i tre rapporter; en för varje lärosäte. 

Om bedömargruppen

Bedömargruppen består av tre lärare och tre studentrepresentanter från de olika lärosätena, ämneskunniga från andra lärosäten samt en extern näringslivsrepresentant, dvs. totalt nio personer. Uppdraget löper över höst- och vårtermin, tar uppskattningsvis 80-100 arbetstimmar och arvoderas med ca. 20 700 kronor per person. Universitetet står för eventuella resor och övernattningar som kan tillkomma.

Den som vill bli Linnéuiversitetets studentrepresentant i bedömargruppen förväntas vara en student som själv läser något av de ämnen som granskningen gäller; företrädesvis någon som avslutar sina studier samma termin som uppdraget slutförs. I de flesta fall förväntas studentrepresentanten behärska svenska i tal och skrift. 

Studenter att intervjua

Bedömargruppen vill även intervjua en grupp om 4-6 studenter för att få deras bild av hur utbildningen fungerar och vilka förutsättningar studenterna har. Intervjuerna hålls via Zoom/motsvarande, tar ca. 45 minuter att genomföra och de studenter som intervjuas gör det anonymt i förhållande till det egna lärosätets undervisande personal. Det utgår ingen ersättning till de som intervjuas.

Tidsplan

ht24 KLUSTER 7: Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap 
ht25 KLUSTER 2: Statsvetenskap, Freds- och utvecklingsstudier (Samvete, LiK)
ht25 KLUSTER 4: Geografi, Kulturgeografi, Turismvetenskap (samvete, KalmarESS)
ht25 KLUSTER 13: Kemiteknik, Miljö- och energisystem, Miljöteknik, Energiteknik, Mät- och kartteknik, Byggteknik och byggnadsteknik, Bioenergiteknik, Civilingenjör (kemiteknik, energi- och miljöteknik), Högskoleingenjör (energiteknik, lantmäteriteknik och geografisk IT, energi- och miljöteknik, miljöteknik, byggteknik, byggnadsteknik)  (VÄXT, CNAS)
ht25 KLUSTER 19: Historia, Religionsvetenskap, Kulturstudier, Arkeologi, Koloniala & postkoloniala studier, Interkultur (Viska, LiK) 

* * *

Den som är intresserad av att delta som studentrepresentant i bedömargruppen eller av att ingå i intervjugruppen ombeds kontakta nick@linnek.se på Linnékåren för ytterligare information.

Intresseanmälningar till bedömargruppen (deadline 240317) respektive intervjugruppen (deadline 250131) görs till nick@linnek.se. Därefter beslutar Linnékåren vem som utses som studentrepresentant.