Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Nya corona-åtgärder på LNU

Med ökad smittspridning i samhället så har nya råd kommit vilket påverkar högskoleutbildning. Vid en presskonferens mellan utbildningsministern och UKÄ angavs det att studier på plats fortsatt är planen men att distansstudier kan nyttjas för att glesa ut i universitetets lokaler. Studenter med behov av att vara på plats kommer att prioriteras, detta kan exempelvis […]

Introduktionen i Växjö ställs in efter utbrott

Med anledning av corona

Efter helgens introduktionsaktiviteter i Växjö har vi tyvärr fått besked om konstaterad covidsmitta. Vi följer Linnéuniversitetets och myndigheternas beslutade åtgärder för att minimera fortsatt smittspridning. Därför har Linnékåren i samråd med universitetet beslutat att ställa in de fortsatta planerade aktiviteterna/nollningarna i Växjö denna terminsstart. De kommer dock att fortgå i Kalmar. Viktigt nu är att […]

Ute exp. och promenera med kåren på paus

På grund av corona-utveckligen i Kronobergs län med skärpta restriktioner väljer vi att tillfälligt pausa vår verksamhet på torsdagar med ute-expedition och “Promenera med kåren”. Detta gäller till en början denna veckan (20/5) och nästa vecka (27/5). Vår förhoppning är att återuppta verksamheten efter detta. Om du har frågor under tiden kan du kontakta oss […]

Linnékårens ståndpunkt kring salstentamen

Ordförande och studiesocialt ansvarig samtalar framför en LNU skylt

Som den enda studentkåren vid Linnéuniversitetet jobbar vi för alla studenters rättigheter. Speciellt nu under Corona så arbetar vi för fullt för att framföra era åsikter vidare. Universitetets verksamhet ligger just nu 90–95% digitalt där dem sista procentandelarna omfattas i stor utsträckning av salstentamen. Vi på kåren vill förtydliga vad det är vi framför i […]

Så behåller du en god hälsa under Corona-tider

Tidigare har vi gett tips på hur du bäst lyckas med studier på distans, och vi hoppas att de kommer väl till pass. Nu fokuserar vi på din hälsa, som ju påverkas av att samhället återigen stängs ned och att människor uppmuntras att hålla avstånd och umgås med så få som möjligt. Det är sedan […]

Linnékåren ❤️ Sprit

Linnékåren älskar sprit! Vi fyller den till och med i småflaskor och ger bort den! Du kan hämta din flaska på UB eller vid Infocenter (Kalmar fr.o.m. vecka 49). Perfekt att ha med sig på föreläsning, examination eller när du rör dig i butiker! Här kommer lite tvätta-händerna-inspiration: Små paddorna (tvätt) Av (och tack till!) […]

Förändringar i verksamheten m.a.a. corona

Folkhälsomyndigheten inför nu skärpta lokala allmänna råd för Region Kronoberg och Region Kalmar. Det gör att vi på Linnékåren kommer att göra följande ändringar i vår verksamhet: Vårt medlemskaffe kommer att pausas tillsvidare med start fr.o.m denna veckan. Våra expeditioner kommer att hålla stängt. Vi jobbar dock på som vanligt och det går bra att […]