Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Året i utbildningsfrågor

Något av det viktigaste Linnékåren arbetar med är att säkra kvaliteten på utbildningarna vid Linnéuniversitetet, och till skillnad från det studiesociala (ni vet, events och sådant) syns det inte alltid mycket utåt. Därför tar vi oss tiden i slutet av läsåret och sammanfattar kort vad vi har arbetat med. Utbildningsbevakarnas årskrönika Eric och Natalie har […]

Året i utbildningsfrågor

Linnékårens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsfrågor, något som tenderar att falla i skymundan. Därför har vi gjort en liten sammanställning av några av de viktigaste frågorna vi har arbetat med under det här verksamhetsåret. Utbildningskvalitet Det mest grundläggande vi gör är att arbeta för att främja utbildningskvaliteten vid Linnéuniversitetet. Att ge en snabb […]

Årets lärare utsedda

Nu när sommaren är här är det återigen dags att dela ut Linnékårens mest ärofyllda och prestigefyllda pris, nämligen det för Årets lärare! Detta priset delas ut till en lärare på respektive campus, och baseras på era nomineringar och motiveringar. Årets lärare är ett prima exempel på studentinflytande där ni studenter får chans att hylla […]

Micha är vårt nya studentombud i Kalmar

Micha Hallberg

Under ordinarie student- och doktorandombud Kinka Barvestads föräldraledighet ersätts hon av Micha Hallberg. Micha kommer ursprungligen från Stockholm, har utbildat sig till jurist i Lund och har en gedigen erfarenhet av kårarbete från sin kår vid Lunds universitet. Vi hälsar Micha varmt välkommen och hoppas att hen ska trivas hos oss! Behöver du komma i […]

Årets lärare 2021 utsedda

Nu när sommaren närmar sig med stora steg och terminen gått mot sitt slut, har Linnékårens riktigt ärofyllda undersökning och utdelning skett, Årets lärare! Detta priset delas ut till en lärare på respektive campus, och baseras på era nomineringar och motiveringar. Detta året hade vi även över en dubblering i antalet studenter som ville rosa […]

Framförda studentåsikter till utbildningsdialogerna VT21

Deltagare i Linnécupens Fake News station

Under de första månaderna 2021 samlade Linnékåren in åsikter från studenter på  Linnéuniversitetet för formandet av studentinlagor till fakulteterna och Nämnden för lärarutbildningen (NLU). Inlagorna fokuserade på frågor kring utbildningskvalitet, lärares kunskaper och deras kommunikation med mera.   Utbildningsdialogerna genomförs en gång per termin för att diskutera frågor relaterade till utbildning för fakulteterna och NLU. Dessa studentinlagor, där vi främst riktar oss till utbildningsföreningarnas styrelser, har gjorts i […]

Intervju med Linus Svensson, vårt nya Huvudstuderandeskyddsombud

Hej Linus Svensson! Du är nytt HSSO… Vad är det och vem är du? Jag är 25 år, läser master i sociologi i Växjö och är deltidsledamot i Linnékåren. HSSO är huvudstuderandeskyddsombud och betyder att jag leder och samordnar de övrigastuderandeskyddsombudens arbete. Vi fångar in synpunkter från studenter – saker i studiemiljön som upplevs jobbiga, […]

Så blir du effektiv på distans

Effektivitet kan beskrivas som mängden meningsfullt arbete i förhållande till nedlagd tid. Här är några tips på hur du ska få ut så mycket som möjligt av dina (möjligen oplanerade) distansstudier.   Sätt mål och planera Sätt tydliga, realistiska och mätbara mål som du kan följa upp. Vad behöver vara klart till när? Prioritera vad […]

Årets lärare utsedda

Bild på Tobias Andersson-Gidlund och Lars Fonseca

Nu är årets lärare utsedda på respektive ort. Vinnarna är Tobias Andersson-Gidlund, Växjö och Lars Fonseca, Kalmar. Nedan följer studenternas motiveringar:   Tobias Andersson-Gidlund Tobias har uppvisat väldigt god pedagogisk förmåga, ständigt visat ett stort engagemang och lagt ner enormt mycket tid och energi i undervisningen. Han försöker också ständigt förbättra programmet och dess kvalité. […]

Se svaren i vår Fake News tävling

Deltagare i Linnécupens Fake News station

I onsdags avgjordes för första gången Linnécupen. En tävling mellan föreningarna i Kalmar där grupperna bl.a. skulle genomföra olika stationer. Vid en av dessa fick de nya studenterna testa sina faktakunskaper i vår Fake News tävling. 15 kår- och studierelaterade påståenden ställdes och studenterna fick ta ställning till om det var sanna eller Fake News! […]