Intervju med Linus Svensson, vårt nya Huvudstuderandeskyddsombud

Hej Linus Svensson! Du är nytt HSSO… Vad är det och vem är du? Jag är 25 år, läser master i sociologi i Växjö och är deltidsledamot i Linnékåren. HSSO är huvudstuderandeskyddsombud och betyder att jag leder och samordnar de övrigastuderandeskyddsombudens arbete. Vi fångar in synpunkter från studenter – saker i studiemiljön som upplevs jobbiga, […]

Så blir du effektiv på distans

Effektivitet kan beskrivas som mängden meningsfullt arbete i förhållande till nedlagd tid. Här är några tips på hur du ska få ut så mycket som möjligt av dina (möjligen oplanerade) distansstudier.   Sätt mål och planera Sätt tydliga, realistiska och mätbara mål som du kan följa upp. Vad behöver vara klart till när? Prioritera vad […]

Årets lärare utsedda

Bild på Tobias Andersson-Gidlund och Lars Fonseca

Nu är årets lärare utsedda på respektive ort. Vinnarna är Tobias Andersson-Gidlund, Växjö och Lars Fonseca, Kalmar. Nedan följer studenternas motiveringar:   Tobias Andersson-Gidlund Tobias har uppvisat väldigt god pedagogisk förmåga, ständigt visat ett stort engagemang och lagt ner enormt mycket tid och energi i undervisningen. Han försöker också ständigt förbättra programmet och dess kvalité. […]

Se svaren i vår Fake News tävling

Deltagare i Linnécupens Fake News station

I onsdags avgjordes för första gången Linnécupen. En tävling mellan föreningarna i Kalmar där grupperna bl.a. skulle genomföra olika stationer. Vid en av dessa fick de nya studenterna testa sina faktakunskaper i vår Fake News tävling. 15 kår- och studierelaterade påståenden ställdes och studenterna fick ta ställning till om det var sanna eller Fake News! […]