Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Året i utbildningsfrågor

Linnékårens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsfrågor, något som tenderar att falla i skymundan. Därför har vi gjort en liten sammanställning av några av de viktigaste frågorna vi har arbetat med under det här verksamhetsåret. Utbildningskvalitet Det mest grundläggande vi gör är att arbeta för att främja utbildningskvaliteten vid Linnéuniversitetet. Att ge en snabb […]