Hur styrs kåren?

Allmänt

Genom en organiserad struktur och demokratisk process säkerställer Linnékåren att medlemmarna har möjlighet att påverka och forma beslut som rör deras gemensamma intressen och studentlivet vid universitetet. De valda representanterna och organen arbetar tillsammans för att skapa en gynnsam och representativ miljö för studenterna.

Det är viktigt för Linnékåren att vara demokratisk för att skapa en inkluderande, legitim och deltagande miljö, där medlemmarna aktivt kan påverka och forma sin studieupplevelse och gemenskap inom Linnékåren.

Påverkan som medlem

Medlemmarna utövar sin makt indirekt genom att rösta i kårvalet där de utser styrelseledamöter för kommande verksamhetsåret. De är även med och påverkar direkt genom att vara med på medlemsmötena

Medlemsmöte

Det högst beslutande organet i Linnékåren är medlemsmötet. Här fattar medlemmarna beslut om de stora övergripande frågorna som rör studentkårens verksamhet. Alla medlemmar är välkomna att delta, lägga fram förslag och rösta.

Medlemsmötet hålls fyra gånger per år. Datum, tid och plats annonseras på våra Facebooksidor och här på linnek.se

Kårval

Kårvalet är en avgörande möjlighet för studenter att aktivt delta i beslutsprocessen som formar deras studieupplevelse. Genom att delta i valet överför du din individuella makt till de organ som är ansvariga för att fatta beslut inom studentkåren. Detta är av stor betydelse eftersom det ger varje medlem möjlighet att påverka och forma den riktning som studentkåren och universitetet tar.

Ett val är viktigt eftersom det skapar en demokratisk plattform där varje student har rätt att uttrycka sina åsikter och preferenser. Genom att rösta ger du inte bara uttryck för dina egna tankar och åsikter, utan du deltar också i skapandet av en gemensam röst för studentkåren. Detta kollektiva engagemang ger studenterna makt att påverka beslut som rör allt från utbildningspolicyer och studenttjänster till övergripande universitetsfrågor.

Sammanfattningsvis är ett kårval av yttersta vikt eftersom det ger varje student en chans att vara en aktiv deltagare i den demokratiska processen som styr studentkåren och universitetet. Det ger inte bara makt till individerna att påverka beslutsfattande, utan det skapar också en stark och gemensam röst som representerar studentkårens samlade åsikter och intressen.

Valberedning

Valberedningen hanterar kårvalet och tar emot alla ansökningar och nomineringar till kårstyrelsen. Valberedningen ser till att det finns kandidater till alla poster och genomför intervjuer med kandidaterna till de arvoderade uppdragen.

Valberedningen tillsätts på medlemsmötet. Arbetet utförs främst under våren när det är dags för kårval men det förekommer även att det uppstår vakanta poster under året och då är det valberedningens uppgift att ta fram kandidater till dem. Du behöver vara eller bli medlem i Studentkåren för att sitta i valberedningen.

Uppdraget är arvoderat och du får med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.

Presidiet

Presidiet består av heltidsarvoderade studenter som antingen tagit studieuppehåll för att engagera sig i Linnékåren eller valt att göra det efter avslutade studier.

Presidiet består av en ordförande och fyra vice ordföranden och de väljs genom direktval av medlemmarna i kårvalet en gång om året. Även deltidsarvoderade styrelseledamöter väljs i kårvalet, men sköter sina uppdrag vid sidan av studierna istället för på heltid. 

Deltidsledamöter

Det finns sex stycken deltidsposter i Linnéstudenternas styrelse. Tre på varje ort. Dessa poster kräver inte att ta studieuppehåll utan sköts vid sidan av studierna. 

Deltidsledamöterna deltar i kårstyrelsemöten och förväntas vara med och representera kåren i olika projekt och event under året. Posterna är arvoderade med en mindre summa varje månad.

Tjänstepersoner

Utöver presidiet och styrelsen har Linnékåren anställda tjänstepersoner som ansvarar för den löpande verksamheten.

Våra kontor i Växjö och Kalmar har det operativa ansvaret för områden såsom Buddy-programmet, bostadsfrågor, rättssäkerhet, administration, medlemsregistrering, ekonomi, eventplanering och strategiskt informationsarbete.  

Genvägar

Studentpolitik
Vår studentpolitik genomsyrar hela vårt arbete.
Stadgar och värdegrund
Här hittar du våra stadgar och fler dokument
Samarbeten
Är du intresserad av att annonsera eller samarbete med oss?
Kontakta oss
Här finns kontaktuppgifter till oss.

Har du frågor?

Kontakta oss på mejl, telefon, facebook eller fyll i formuläret så svarar vi dig så snart vi kan
MÅN-FRE 09:00 - 11:30