Hyr ut bostad

Fyll i formuläret nedan för att hyra ut din bostad via vår bostadsförmedling. Annonsen är helt gratis och ligger ute i 3 månader.  

  • Lägg till nytt val
SEK

Du kan välja att inte fylla i detta om du vill hyra ut bostaden tillsvidare

0%
0%
0%
0%
0%

Linnékårens bostadsförmedling tillhandahålls av studentkåren Linnékårens som en kostnadsfri tjänst för att förmedla första- och andrahandskontrakt på bostäder för studenter vid Linnéuniversitetet. Tjänsten riktar sig till privatpersoner. Du som vill förmedla en bostad via tjänsten ska garantera att bostaden är i gott skick, att beskrivningen är korrekt och att eventuella bilder visar det aktuella objektet och ingenting annat. Hyran ska vara skälig.

Annonsören ansvarar för att de annonser som publiceras i Linnékårens Kanaler uppfyller de regler som uppställs av Linnékåren. Detta innebär t.ex. att:
  • Innehållet i annons får inte göra intrång i annans rättigheter.
  • Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att innehålla inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
  • Annonsören ansvarar för att eventuella personer som kan identifieras i en annons (exempelvis genom en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i annonsen.
  • Annonsören ska tillse att annons är i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler, inklusive dataskyddsförordningen (“GDPR”), och att Linnékåren genom exponering av annons inte agerar i strid med tillämpliga dataskyddsregler.

 

Annonsören ska hålla Linnékåren skadelös för all skada, som Linnékåren och dess företrädare drabbas av till följd av att annonsör (i) använder Linnékåren kanaler på ett otillåtet sätt, (ii) agerar i strid med lag, eller (iii) publicerar annons som är i strid med lagar och regler eller innebär intrång i tredje mans rättigheter.
 
Annonsören ska även ersätta Linnékåren för skada, avgift eller kostnad som Linnékåren drabbas av på grund av annonsörens brott mot avtalet. Annonsörens ansvar enligt denna punkt är begränsat till direkt skada, såvida annonsören inte har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
 
Annonsörens skyldighet att ersätta Linnékåren gäller även i fråga om annons eller material som Linnékåren granskat utan att framställa invändningar.
 
Om krav riktas mot Linnékåren med anledning av en annons ska Linnékåren informera annonsören därom. Annonsören ska på Linnékåren begäran, på egen bekostnad och i skälig omfattning, biträda Linnékåren i hanteringen av krav som riktas mot Linnékåren med anledning av en annons.
 
Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Linnékårens kanaler varierar från tid till annan. Linnékåren bär inte något ansvar för sådan variation.
 
Linnékåren har även rätt att, helt eller delvis, stänga av eller avbryta publicering av annonsörens annonser om:
  • Annonsören bryter mot Linnékårens allmänna villkor.
  • Annonsören, eller representant för Annonsören, beter sig olämpligt gentemot Linnékårens personal, användare eller andra annonsörer.
  • Annonsören inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut eller andra konsumentskyddande lagar.
  • Linnékåren har anledning av misstänka att annonsören inte bedriver en seriös verksamhet, t.ex. genom att agera bedrägligt gentemot Linnékårens användare, sakna nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamheten eller tillhandahålla otillräcklig eller missvisande information.

 

Linnékåren granskar annonsen innan den publiceras, och förbehåller sig rätten att neka publicering av annonser. Linnékåren förbehåller sig även rätten att plocka bort redan publicerade annonser. När din bostad är uthyrd ska du höra av dig till Linnékårens bostadsförmedling och meddela detta.

Vid frågor kan du kontakta Linnékårens bostadsförmedlare, 010 330 30 09 eller info@linnek.se. Dessa villkor kan uppdateras och förändras utan föregående meddelande. Tjänsten kommer dock alltid att tillhandahållas kostnadsfritt för uthyrare och studenter.

Genom att trycka på “Lägg upp annons” förhåller sig annonsören till de ovannämnda användarvillkor. 

Din annons kommer att publiceras på https://linnek.se/bostadsportal/

Annonsera jobb

Nå engagerade studenter som söker utvecklande arbetsmöjligheter.

Annonsera stipendie

Stöd studenter genom att annonsera dina stipendieprogram hos oss.

Vill du korrigera eller fråga något angående din annons?

Kontakta oss på mejl, telefon, facebook eller fyll i formuläret så svarar vi dig så snart vi kan
MÅN-FRE 09:00 - 11:30