Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Linnekåréns stipendier

Litteraturstipendium

Som medlem i Linnékåren kan du söka vårt litteraturstipendium på 500 kr. Det har delats ut varje månad sedan januari 2014 och är avsett för inköp av kurslitteratur. 

 • Stipendiet delas ut alla månader utom juli. Vid varje tillfälle utses en vinnare 
 • Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i Linnékåren.   
 • Sökande motiverar med maximalt 50 ord varför just hen bör vinna. Motiveringar längre än 50 ord diskvalificeras.  
 • Ansökan gäller enbart för den månad den skickats in.   
 • Vinnare kontaktas av Linnékåren och måste tillåta sig bli presenterad med namn, bild och motivering på Linnékårens Instagram. 
 • Samma person kan endast tilldelas stipendiet en gång per verksamhetsår. 
 • Stipendiet ska användas till inköp av kurslitteratur.  

Engagemangsstipendium

Linnékårens engagemangsstipendium utdelas till en student som visat extraordinärt engagemang för att främja utbildning eller den studiesociala miljön vid Linnéuniversitetet. 

Nomineringar stänger den 30:de april!

 • Stipendiet kan endast tilldelas en student som är medlem i Linnékåren. Organisationer och föreningar kan inte nomineras. 
 • Nomineringsförslag med motivering mailas till Linnékårens ordförande.
 • Stipendiekommittén utgörs av sittande kårstyrelse.  
 • Stipendiekommitténs bedömning baserar sig på den inskickade motiveringens beskrivning av engagemangets betydelse, resultat och antalet studenter som påverkat.   
 • Stipendiesumman i SEK motsvarar Linnékårens antal medlemmar föregående hösttermin. 

Föregående vinnare

Här hittar ni föregående vinnare av det åtråvärda engagemangstipendiet

Leila Zalmaj 2023

Med fem terminer i utbildningsutskottet i sin förening Samvete och en roll som tidigare introduktionsansvarig har årets vinnare Leila Zalmaj visat ett starkt engagemang för så väl utbildningsfrågor som det studiesociala arbetet på Linnéuniversitetet.

Ludvig Karlsson 2022

Årets engagemangsstipendievinnare är Ludvig Karlsson, som under sina år här på LNU bidragit till ett vibrant och levande studentliv både genom sitt engagemang som studentrepresentant och sin tid aktiv medlem inom både CnAs och Linnékåren.

Alexandra Gustavsson 2017

Alexandra tilldelades stipendiet för sitt stora engagemang i Humanus Studentförening, studentlivet i Kalmar och för Linnéstudenternas verksamhet.