Andra stipendium & priser

Här finns det andra stipendier som inte hålls av Linnékåren som du som student kan ansöka om. Även finns det priser här som man kan antingen nominera sig själv eller andra till. 

Umeå open data challenge

Vi söker innovativa idéer och applikationer som använder öppna data för att driva och stödja klimatåtgärder. Deltagarna har möjlighet att visa upp sitt arbete, få erkännande, vinna priser och hjälpa till att driva klimatåtgärder i och utanför Umeå. Deltagande är öppet för individer och grupper i alla åldrar och bakgrunder.
Sista ansökningsdag: 27:de augusti

Fastighetsägarna GFR:s stipendiefond

Under 2023 delar Fastighetsägarna GFR ut ett stipendium på 30 000 kronor till en kandidat- eller magisteruppsats. Uppsatsen ska ha ett tema med tydlig anknytning till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2023. Den ska vara dessutom vara publicerad på ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område. Fastighetsbranschen utgör samhällets infrastruktur och är en av Sveriges största och viktigaste branscher. I en föränderlig omvärld är branschen ständigt i behov av nya kunskaper och insikter. Därför utlyser Fastighetsägarna GFR med start 2023 ett uppsatsstipendium på 30 000 kronor. Syftet är att uppmuntra studenter att intressera sig för fastighetsbranschens frågor. Fastighetsbranschen är mångfacetterad och komplex. Som branschorganisation engagerar sig Fastighetsägarna GFR i allt från stadsutveckling och hyresmarknadens funktionssätt till skatter, energi- och trygghetsfrågor. Så länge uppsatsens tema har en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet är stipendiet därför tillgängligt för studenter inom alla akademiska discipliner. Uppsatserna kommer i första hand bedömas efter metodologisk kvalitet och ämnesmässig relevans. Det är meriterande om uppsatsen slutsatser är generaliserbara till olika geografiska platser. Tänkbara uppsatsämnen skulle exempelvis kunna vara hyresregleringens effekter, en analys av plan- och bygglagen eller en utvärdering av trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden. Detta är dock bara uppslag. Med tanke på bredden i fastighetsbranschens verksamhet är det i praktiken enbart fantasin som sätter gränser. Kriterier för att kunna söka stipendiet Uppsatsen har en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet Uppsatsen är skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2023 Uppsatsen är på kandidat-, magister- eller masternivå. Uppsatsen är kopplad till ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område. Vinnaren kommer att presenteras under hösten 2023. Stipendiesumman kan komma att delas mellan flera. Mottagaren förväntas presentera uppsatsen vid ett seminarium samt medverka i Fastighetsägarnas interna mediekanaler. Uppsatsen ska skickas till stipendium@fastighetsagarna.se senast den 31 juli 2023. För mer information, kontakta David Björnberg, omvärldsanalytiker på Fastighetsägarna GFR. Om Fastighetsägarna GFR Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Fastighetsägarna GFR är av fyra regionföreningar. Vi finns i Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar och västra Östergötlands län.
Sista ansökningsdag: Uppsatsen ska skickas till stipendium@fastighetsagarna.se senast den 31 juli 2023.

WOMEN IN STEM (science, technology, engineering or mathematics)SCHOLARSHIP

Zonta International Women in STEM-stipendiet uppmuntrar kvinnor att bedriva utbildning, karriärmöjligheter och ledarroller inom STEM-områden. Zonta International är en ledande global organisation av yrkesverksamma som stärker kvinnor över hela världen genom service och påverkan..
Sista ansökningsdag: 1 juli 2023

Jane M Klausman – Women in Business Sholarship

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship är ett Zonta International-program som finansieras av bidrag till Zonta Foundation for Women. Zonta International är en ledande global organisation av yrkesverksamma som stärker kvinnor över hela världen genom service och påverkan..
Sista ansökningsdag: 1 juli 2023

Riksdagens uppsatstävling 2023

Skriver du uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå med koppling till riksdagen? Ställ upp i riksdagens uppsatstävling! Nominerade bidrag kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare utses varje år. Vinsten är ett diplom, en gåva, en prisceremoni och ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma uppsatserna.
Sista ansökningsdag: 31 Augusti 2023