Andra stipendium & priser

Här finns det andra stipendier som inte hålls av Linnékåren som du som student kan ansöka om. Även finns det priser här som man kan antingen nominera sig själv eller andra till. 

Stipendie i skogsfrö/-plantproduktion, föryngringsmetoder och trädförädling

Anställda och studenter inom ovan nämnda områden är välkomna att söka. Projektet eller aktiviteten ska vara relevant i ett nordisk sammanhang och bidra till en gemensam nordisk nytta. Eftersom de nordiska länderna är väldigt lika i klimat, skogar och politik tror vi att det finns mycket att vinna genom kunskapsdelning och samarbete. Därför erbjuder vi denna möjlighet att få vetenskapligt baserad kunskap att nå över nationsgränserna.
Sista ansökningsdag: 15 februari 2023