Student Union Election

Voting in the Student Union election is the most important way for students to influence decisions taken by the Student Union and the university. By voting you empower the Student Union´s deciding bodies and help us improve educational quality and student life for everyone.

We have gathered all information about the process on this site: how to apply to the board and how you vote in the union election 2022.

Shortcuts

Important dates

21 February: The Linnaeus Union opens for applications and nominations.

You can apply for different positions within the Student Union board. Last day for applications is March 20 (Extended for some positions)

21 March - 3 April: The nomination committee will contact and interview all applicants.

18 April: The nomination committee will present all electable candidates.

The Student Union election lasts between 25 April - 6 May. All active members can vote for electable candidates.

7 - 16 May: The nomination committee presents the elected candidates for the various positions.

The new Student Union board is presented at the annual meeting on 31 maj. Det går då även att nominera sig själv eller någon annan till de vakanta posterna. 

Vakanta poster

President

Vacant ⭐️

Då valberedningen tycker att den enda sökande till posten passar mycket bättre till en av de andra styrelseposterna, rekommenderar vi ‘vakant’ för ordförandeposten i detta kårval. Detta betyder att posten skulle förbli tom och istället kan fyllas på Linnékårens årsmöte den 31 maj. Kontakta valberedningen på election@linnek.se. if you are interested.

Part-timer Kalmar

Vacant

The last part-time position is currently vacant and will not be chosen in the election. You may nominate you or someone else for this position at the annual meeting May 31. Contact the election committee at election@linnek.se. if you are interested.

Do you have questions about...

...the candidates?
Contact the nomination committee
...voting in the election?
Contact us at