Linnaeus Union is a LGBTQ-qualified organization 

Sök mötespresidiet

Inför vårt medlemsmöte den 30 maj kan du ansöka eller nominera någon annan att vara en del av mötespresidiet! Posterna som går att söka är mötesordförande, vice mötesordförande samt mötessekreterare. Mötespresidiet utför sina uppdrag under kårens medlemsmöten som är minst fyra gånger per år. 

Mötesordförande leder möterna, vice mötesordförande stöttar ordförande i att leda möterna och sekreteraren skriver protokoll från medlemsmöterna. 

Om du är intresserad av att söka eller vill nominera någon att söka, skicka ett mail till election@linnek.se. senast 23:59 senast söndag den 7 maj 23:59 med namn på den som söker samt varför du tror denne skulle passa i rollen! Uppdraget är arvoderat.

Share the story:

Latest news

We have a result!

Efter ett härligt år med vår nuvarande styrelse (22–23) är det