Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Vill du starta studentförening?

Det finns många fördelar med att ha en studentförening. Bland annat har varje förening under Linnékåren rätt att äska pengar för upp till 20 000 kr varje år till sina evenemang. Ni får även möjlighet att boka lokaler och föra verksamhet på Linnéuniversitetet, och självklart stöd från oss i form av olika utbildningar och hjälp i studiesociala frågor.  

Har ni ingen föreningserfarenhet? Oroa er inte! Ni kan alltid kontakta social.k@linnek.se eller social.v@linnek.se så hjälper vi er. 

Det finns två typer av föreningar under Linnékåren: utbildningsföreningar och intresseföreningar. 

  • Utbildningsföreningar är kopplade till specifika program vid universitetet och har ansvar att utföra utbildningsbevakning på dessa program. I gengäld får föreningen även tillstånd att anordna en introduktion för nya studenter. En introduktion är ett fantastiskt tillfälle för nya studenter att hitta vänner och skapa relationer, och detsamma gäller gamla studenter som engagerar sig i introduktionen. Ni får helt enkelt alla chansen till en bättre studietid. 
  • Intresseföreningar samlas kring något som de tycker är viktigt eller bara roligt. Du kan titta se vilka intresseföreningar som finns på din ort (Här för Kalmar och här för Växjö), och kanske hittar du ett tomrum för just ditt intresse. Då kan du starta en egen förening kring det. 

Hur startar ni då en studentförening under Linnékåren? 

Först måste ni komma på ett syfte med föreningen. Om det gäller en utbildningsförening vid en av våra satellitorter så kan ett exempel på syfte vara: 
Att främja studentlivet och utbildningskvaliteten för Linnéuniversitetets studenter i Västervik. 

Andra steget är att skriva föreningens stadgar – dessa styr hur föreningen fungerar och de kan vara som en ledstjärna under föreningens arbete. Föreningens syfte ska framgå av den första punkten och är basen man utgår från under skrivandet av stadgarna. För exempel på stadgar och en guide för hur de ska skrivas: kontakta social.k@linnek.se eller social.v@linnek.se 

Det tredje ni behöver göra är att skriva ett motivationsbrev (på lite mindre än en A4-sida). Till skillnad från syftet och stadgarna är motivationsbrevet inte riktat mot er nya förening, utan mot Linnékårens styrelse. Det fungerar som en förklaring till varför föreningen behövs, och är en av grunderna till att ni ska kunna bli godkända som studentförening. Motivationsbrevet ska vara grundat i syftet, och däri ska ni också beskriva hur föreningen kan hållas vid liv efter att grundarna har lämnat den. Ett krav för att en studentförening ska bli godkänd av Linnékårens styrelse är nämligen att föreningen har stöd för att bli långlivad. 

Har ni frågor? 
Ni kan alltid kontakta social.k@linnek.se eller social.v@linnek.se så hjälper vi er.  

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med