Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Linnékårens arbete med HBTQ+ frågor

Som den första studentkåren i Sverige genomförde Linnékåren 2019 en utbildning i syfte att bli HBTQ-diplomerade. Sedan dess har vi fått mycket positiv respons från såväl studenter som andra. Men! Arbetet är inte slut. Under 2020 fastställde Linnékåren en ny värdegrund. Vi ansåg att den gamla var föråldrad och den reflekterade inte vår verksamhet. Vi önskade att HBTQ-diplomeringen skulle ligga till grund för en ny, mer inkluderande värdegrund. Den tar hänsyn till vår utveckling och tydliggör vårt förhållningssätt gentemot studenter och medlemmar.

Strax innan julledigheten blev vi kontaktade av en student, Felix, som framförde kritik mot en formulering i anmälan till Buddy-programmet.

Felix- När jag skulle anmäla mig som buddy förra terminen (hösten 2020) reagerade jag på utformningen av frågorna som rörde HBTQ+-perspektivet. Jag kontaktade ansvarig på Linnékåren och frågade vad syftet var med de här frågorna och att formuläret måste vara mer inkluderande.

Karin Siöö är Studentkoordinator på Linnékåren och ansvarig för utformningen av anmälningsformulären till Buddy-programmet.

-I samband med vår HBTQ-diplomering gjordes en översyn av informationen på webben för Buddy-programmet. Vi tog hjälp av en transstudent att formulera frågor för att kunna garantera att framtida transstudenter känner trygghet i att delta i Buddy-programmet.

Felix var inte riktigt nöjd med den första kontakten han hade med oss/Linnékåren.

Felix- Jag tyckte att ni gömde er bakom det faktum att ni är HBTQ-diplomerade. Diplomeringen betyder inte att allt ni gör är positivt för HBTQ+-studenter.

Karin – När Felix tog kontakt kände jag att de ändringar som tidigare genomförts inte blev så bra. Min inställning var att lyssna på Felix och använda hans erfarenheter. Det var bara att inse att vi hade gjort fel. I vår strävan att vara inkluderande för en grupp inom HBTQ+ blev det fel för en annan.

Efter ett par möten är Felix intryck av Linnékåren mer positivt.

Felix – Det har varit värdefullt att få vara delaktig i processen och bidra till att stärka HBTQ+-personers rättigheter inom Buddy-programmet. Linnékåren har lyssnat på mig och mitt nätverk och tagit till sig av kritiken på ett bra sätt.

Utöver förändringarna i buddyanmälan har Felix föreslagit ytterligare åtgärder som Linnékåren bör genomföra för att vara mer välkomnande gentemot HBTQ+ personer.

Felix – Det vore rimligt att lyfta HBTQ-perspektivet på de internationella studenternas introduktion, liksom att ha med det som en del i buddyintroduktionerna (för nya buddies). Det vore också bra om det finns någon förening som jobbar med HBTQ+-frågor som kan få vara som en sorts remissinstans i ert arbete att bli mer medvetna om HBTQ+ i praktiken.

Stina Hultberg som är studiesocialt ansvarig på Linnékåren Växjö:

Stina – Vi välkomnar att studenter så som Felix engagerar sig och gör oss mer medvetna vilket behövs för att vi som organisation kan fortsätta att utvecklas i frågor som rör HBTQ+.

OBS! Felix heter egentligen något annat då hen önskar vara anonym

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med