Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Rekordhögt valdeltagande – Se den nya styrelsen

Det blev en kraftig ökning av valdeltagandet i kårvalet inför läsåret 22/23. 880 av Linnékårens medlemmar röstade, vilket motsvarar 21%. Det ska jämföras med förra årets 16% och endast 9 % för fem år sedan. 

– Att vi återigen slår rekord i valdeltagande visar att vi har engagerade medlemmar som verkligen vill påverka och förändra. Det gör en stor skillnad och jag är säker på att den nyvalda styrelsen kommer använda det förtroendet man fått för att jobba för en bättre studietid för alla studenter, säger Anton Jakobsson, nuvarande ordförande i Linnékåren.

Här kan du se den nya styrelsen som kommer att presenteras på medlemsmötet den 31 maj

Ordförande

Ludvig Malmquist

Utöver sin studiebakgrund som sociologi & freds- och utvecklingsstudier, har Ludvig en bred historia av engagemang inom flera olika av Växjös studentföreningar och övriga organisationer.

Han har en bredd av idéer och planer om olika potentiella projekt som han skulle vilja se över och möjligen sjösätta i den nya rollen som ordförande.

Studiesocialt ansvarig Växjö

Vakant

Denna post är vakant vilket betyder att posten kan fyllas på nästa medlemsmöte. Läs mer om posten och hur du söker den här!

Studiesocialt ansvarig Kalmar

Isak Sörmander

Biologstudent sen tidigare, har Isak också suttit i styrelsen för föreningen CNaS tidigare vilket hjälpt hans insikt i hur en organisation som Linnékåren kan fungera.

Han har även sedan det senaste medlemsmötet innehavt posten som studiesocialt ansvarig, och känner att det är mycket som han vill fortsätta arbeta med i rollen med diverse projekt och idéer.

Utbildningsbevakare Växjö

Eric Ask Josefsson

Eric är lärarstudent sen tidigare, har engagerat sig i studentlivet genom utbildningsföreningen Pedal och nationer vilket har gett honom goda kunskaper för hur en organisation som Linnekåren fungerar samt för utbildningsfrågor.

Han vill arbeta för studenterna samt värna om relationen mellan universitetet och kåren.

Utbildningsbevakare Kalmar

Bryan Wahlgren

Bryan har studerat till interaktionsdesigner och utöver sina studier har han erfarenhet av styrelsearbete genom sitt engagemang inom föreningen SPIIK.

Inom föreningen hade Bryan positionen som studiesocialt och utbildningsansvarig vilket gör att han redan har erfarenhet av utbildningsfrågor som gör honom passande för positionen. Under sin tid har Bryan aktivt haft kontakt med Linnékåren i frågor gällande utbildningskvalité och deltagande.

Deltidsledamot Växjö

Andreas Johansson

Andreas har suttit i denna position sedan kårens 2:a medlemsmöte och har därför en klar och god förseelse av Linnékårens struktur och idéer. Utöver sin bakgrund som aktiv i studentföreningen CHAMPS som utbildningsansvarig, har han visat en öppenhet, engagemang och deltagande i studiesociala så väl som utbildningsbevakande aktiviteter.

Xuan Dong

Xuan är utrikesstudent från Kina och har snart pluggat färdigt sitt första år inom mastersprogrammet International Affairs. Under studietiden hitintills vid LNU har Xuan också uppvisat typer av medlande roller genom att t.ex. fråga programstudenter om ex. kvalitén och platsen för utbildning. Som personliga styrkor nämner Xuan ex. tålamod, entusiasm för att lära sig nya saker, samarbete och kommunikation som alla är bra för denna post.

Rida Naeem

Rida är utrikesstudent från Pakistan som studerar Bioenergiteknologi med inriktning på hållbar utveckling på mastersnivå. Utöver sina studier har Rida goda kunskaper av ledarskap samt att arbeta i grupp genom erfarenheter av tidigare arbets- och praktikplatser. Rida är intresserad av både utbildningsfrågor och studiesociala frågor och har ambitionen att alla studenter ska ha en bra studietid.

Deltidsledamot Kalmar

Sebastian Gustafsson-Persson

Sebastian blev invald som deltidare under Kårens 1:a medlemsmöte och uppvisade under intervjun där en god kunskap om Linnékårens organisation, idéer och andra tankar han velat engagera sig med. Som ordförande för studentföreningen Karolin har han också en god koll inom föreningen självklart, men även en ytterligare kontakt ut till studenter och andra studentföreningar i Kalmar.

Golzar Daneshzad

Utöver sin studiebakgrund inom ekonomiområdet, uppvisade Golzar en god och välutvecklad front under sin intervju. Hon lade stort fokus på vikten att vara lösningsorienterad och studentinflytande som en viktig aspekt av studenternas utbildning och tid vid universitetet. Genom sina studier har Golzar också perspektiv från kandidat så väl som masterutbildningar vilket kan bredda perspektiven samt även möjliggöra för en eventuell godare forskaraspekter också.

Vakant

Denna post är vakant vilket betyder att posten kan fyllas på nästa medlemsmöte. Läs mer om posten och hur du söker den här!

Dela nyheten:

Senaste nyheterna