Linnékåren är en HBTQI-diplomerad verksamhet 

Se svaren i vår Fake News tävling

I onsdags avgjordes för första gången Linnécupen. En tävling mellan föreningarna i Kalmar där grupperna bl.a. skulle genomföra olika stationer. Vid en av dessa fick de nya studenterna testa sina faktakunskaper i vår Fake News tävling. 15 kår- och studierelaterade påståenden ställdes och studenterna fick ta ställning till om det var sanna eller Fake News! Här kommer facit.   

 

”Man kan överklaga sitt betyg” 

Falskt! En student kan inte överklaga sitt betyg. Däremot kan studenten be att få ut en kopia på sin salstenta och om hen hittar ett fel i rättningen kan detta åtgärdas. Detta kan i sin tur såklart påverka betyget, men man kan inte överklaga det. 

”LNU utser kårstyrelsen”  

Falskt! Det är studenterna som är medlemmar som väljer kårstyrelsen. Kårvalen sker under vårterminen och genomförs på hela universitetet samtidigt, både i Växjö och Kalmar.  

”Studenter har rätt till sitt kursschema senast 30 dagar innan kursstart”  

Sant! Du som student har rätt till ditt schema senast 30 dagar innan kursstart. Det kan dock ske mindre förändringar efter att schemat publicerats. Under pandemin behöver vi tyvärr ha mer överseende med förändringar då det är en pressad situation för bland annat de som arbetar i lokalbokning och undervisande personal, men du har fortfarande rätt att se schemat senast 30 dagar innan kursstart. 

”Om du fuskat vid en examination kan du bli avstängd från dina studier”  

Sant! Så fort en lärare misstänker någon form av fusk måste hen anmäla detta. Efter det utreds ärendet och du blir kallad till Disciplinnämnden. I Disciplinnämnden kan du få en påföljd om avstängning upp till 6 månader. Detta påverkar både din studier och möjlighet till CSN, det kan även påverka andra faktorer så som uppehållstillstånd.  

”Handledarens betyg är automatiskt samma som registreras i Ladok”  

Falskt! Det finns exempel på när studenter fått bra feedback och en uppskattning på sitt betyg från en handledare men fått en helt annan respons från examinatorn. Såklart kan detta leda till upprörda känslor, men det är endast examinatorn som ger betyg och studenten kan därför inte hänvisa till handledarens uppskattning.  

”Litteraturlistan i kursplanen får ändras efter kursens gång”  

Falskt! Litteraturlistan ska finnas i kursplanen och det är den som gäller. Kursplanen fastslås ofta redan något år innan du läser kursen och det är inte tillåtet att revidera litteraturlistan under kursens gång. Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument.  

”Studenter har rätt att vara representerade i alla beslutsfattande möten på LNU”  

Sant! I alla beslutsfattande organ på hela universitetet har studenter rätt att vara representerade i. Detta är reglerat i Svensk lag och kallas studentrepresentanter. Studentrepresentanter utses av kårstyrelsen och kårstyrelsen själva är engagerade i måna beslutsfattande kommittéer, råd och organ som att de exempelvis sitter med i Linnéuniversitetets Ledningsgrupp. Du som programstudent kan exempelvis söka till att få sitta med i ert programråd. 

”Man har rätt att få sitt betyg 1v efter inlämnad tenta”  

FalsktExaminationsuppgifter ska bedömas och betyget ska meddelas inom 15 arbetsdagar. 

Ordförande Rebecca vid Fake News tävling

”Du kan se i kursplanen hur du ska examineras”

Sant! Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som ska innehålla examinationsform. Står det bara att studenterna ska examineras kan universitetet ändra från att ha seminarier till en salstenta, något som i allra högsta grad påverkar dig som student.   

”Du har inte rätt till återkoppling på en examination, endast se ditt betyg”  

Falskt! Du som student har rätt till återkoppling, inte bara se ett betyg. Detta hanteras olika på universitetet, vissa lärare har tid att ge återkopplingen via mail, andra har tentagenomgång i större grupper. Se till att prata med läraren om du behöver mer återkoppling. Viktigt att komma ihåg att återkoppling inte automatiskt är en diskussion.  

”LNU ger utbildningsföreningarna sin föreningsstatus”  

Falskt! Linnékåren ger utbildningsföreningarna sin föreningsstatus. Det finns ett avtal mellan varje utbildningsförening och kåren. Linnékåren tillsammans med Studenthälsan håller bland annat i fadderutbildningen.  

”Studenter finns med i rekryteringsprocessen av nya lärare, dekaner och professorer”  

Sant! Att anställa en professor är en form av beslut. I alla beslutsfattande organ på hela universitetet har studenter rätt att vara representerade i. Detta är reglerat i svensk lag och kallas studentrepresentanter och utses av kårstyrelsen. Nu, HT20, pågår en Dekan-rekrytering som Linnékårens ordförande är en del av. Dekan är högsta chef på en fakultet.  

”Du kan vara medlem i kåren utan att vara student”  

Falskt! Endast studenter vid LNU kan vara medlemmar i kåren. Detta är otroligt viktigt för legitimiteten hos en studentkår, det är studenternas röst. När kåren går ut med åsikter eller driver ärenden mot universitetet kan vi inte bygga åsikten på nåt annat än studenters. De flesta utbildningsföreningar har olika typer av medlemskap och inget sätt att reglera så att icke studenter inte kan köpa medlemskap, kåren stämmer av medlemsregistret gentemot registrerade studenter på LNU

”Om du stör andra vid en salstenta kan du bli anmäld till Disciplinnämnden”  

Sant! Om det finns grundad misstanke om förseelse, exempelvis störande eller hindrande av undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, ska detta skyndsamt anmälas till rektorn och utredas i Disciplinnämnden. Får studenten en påföljd kan det handla om avstängning.  

”Sjöfart, sjuksyrror och Retail Management har börjat med könskvotering vid antagningen”  

Falskt! Du som söker en utbildning kan tydligt se vilka kriterier studenter antas vid och hur urvalsprocessen ser ut. Könskvotering vid antagning har för vissa universitet lett till fällande dom i domstol, men också lagförändringar för att kanske kunna jämna ut en ojämn könsfördelning inom yrkena.   

”The Buddy-program är ett studenter-hjälper-studenter projekt för utbytesstudenter i Sverige”  

Sant! Linnékåren arbetar med the Buddyprogram som är ett ideellt engagemang där studenter i Sverige paras ihop med inresande studenter. Hjälpen kan handla om att den inresande studenten får hjälp att hämta sina lägenhetsnycklar, möts vid stationen på ankomstdagen eller bara har en kontakt i Sverige om hen undrar nåt. Kanske är detta starten på en livslång vänskap! 

Dela nyheten:

Senaste nyheterna

Sivansfestivalen

På campus Växjö värmer vi upp inför en riktig festivalsommar med